* ЕЛУМИС – най-новото решение за най-добрите професионалисти ще бъде новият хит на пазара при хербицидите в бонус-пакет с ПИК – убедени са експертите на “Синджента България”.

Отдавна в световната растениевъдна наука царевицата се е доказала с висок потенциал за добив и рентабилност за фермерите. В много от страните с развито интензивно земеделие тази култура заема основна част от площите и е основен източник на доходи за фермерското съсловие. Настъпващите глобални промени в климата на Земята поставят на нови изпитания аграрната наука, а в същото време нараствашите нужди от храни и фуражи водят до трайната тенденция – да се произвежда повече продукция от същата площ налична земеделска земя.

Конкретно при борбата с плевелите няколко са основните директно влияещи върху повишаването на добивите фактори:

* Навременно отстраняване на конкуренцията от плевелите. Как може да се реши този проблем? Приложението на ефективни почвени хербициди опазват културата от първата вълна на заплевеляването. Културните растения се развиват необезпокоявани в ранните фази именно, когато се залага добивният потенциал на конкретното поле.

Подходящи за това са:

- Срещу едногодишни житни плевели, едногодишни широколистни плевели и паламида (само при вегетационно приложение) – ЛУМАКС, доза 300-400 мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата; и в доза 300 мл/дка, приложен ранно вегетационно след поникване на културата и плевелите (до 2-ри лист на житните), като при това приложение се унищожава и поникнали паламида и свиница (бутрак).

- Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД е по-икономичното, но силно ефективно решение в доза 400-450 мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата или ранно вегетационно след поникване на културата и плевелите (до 2-ри лист на житните).

- При преобладаващо заплевеляване с едногодишни житни плевели (и някои едногодишни широколистни) – ДУАЛ ГОЛД се е доказал многократно в практиката като ефективен хербицид, основа на високите резултати при царевицата. Дозата на приложение е 150 мл/дка, след сеитба преди поникване на културата.

- Срещу широколистни плевели, вкл. паламида – КАСПЪР, доза 30 г/дка, приложен от 3-ти до 8-ми лист на културата. Това е единствения типичен противошироколистен хербицид разрешен за приложение до 8-ми лист на царевицата. Каспър е ефикасен срещу всички икономически важни широколистни плевели в царевицата

- Срещу едногодишни широколистни плевели – ПИК, доза 1,5 г/дка, приложен от 3-ти до 8-ми лист на културата. Пик е икономически изгодно решение при преобладаващи едногодишни широколистни плевели и ли смесване с друг балурицид. При самостоятелно приложение задължително се прибавя прилепител АТПЛЮС 0,2%, а ако се смесва с МИСТРАЛ ЕКСТРА, прилепител не е нужен.

- Срещу едногодишни житни плевели, някои едногодишни широколистни и балур от коренища – МИСТРАЛ ЕКСТРА, доза 65-75 мл/дка, приложен до 8-ми лист на културата.

През 2013 за борба с ВСИЧКИ икономически важни плевели ще навлезе и новият хербицид ЕЛУМИС. Той съчетава полезните свойства на вегетационен хербицид, но с много широк спектър срещу едногодишни и многогодишни плевели с категоричен и бърз ефект в т.ч. и срещу БАЛУР от коренища и паламида и остатъчно почвено действие за недопускане на вторично заплевеляване. Целта на ЕЛУМИС е бързо и безкомпромисно да реши проблема едновременно с всички налични плевели.

Икономическият ефект при употребата на ЕЛУМИС през 2013 година се подсилва и от актуализираната му, конкурентна цена, а като стопроцентов бонус, към всяка опаковка от продукта е прикрепен и бонус за същата площ от хербицида ПИК. Т.нар. опаковка тип КЕНГУРО се въвежда в България за пръв път с този бонус пакет.

(повече в Агровестник – стр. 15)