В Приложението Млекопроизводител Четете:

Загине ли дребното производство, ще изчезнат и хората по селата!

* категоричен е Иван Михов, фермер и председател на Националната животновъдна асоциация, членовете на която се обявиха за създаване на стратегия и промяна на модела за разпределение на средствата в сектора.

Младо семейство от Велинград пуска нова модулна мандра

* Идеята на Иван Петаков и Таня Германова е да произвеждат качествени млечни продукти от собствената ферма, в която се грижат за 16 животни от породите Червено и Черношарено говедо.

БЛИЗОСТТА ДО ЖИВОТНИТЕ И ПРИРОДАТА Е МОЯТ РЕЛАКС!

* уверява Красимир Алендаров, който заедно със семейството си се грижи за 120 овце и 12 крави във Велинградско. Той е старши лесничей и участва в опазването и залесяването на горите в Западните Родопи.