„АГРИКОТОН“ ИМА РЕАЛНО ПОСТИЖИМА ЦЕЛ – ДА ВЪЗРОДИ ТРАДИЦИИТЕ В ПАМУКОПРОИЗВОДСТВОТО У НАС!

* Радневската фирма разполага със семена, препарати, торове за производство на памук, машини за обработка, прибиране и извозване на готовата продукция. Предлага цялостна технология за отглеждане, договори за изкупуване на суровината и гарантирано добро заплащане.

* Повече за дейността й ни разказва г-жа Диана Иванова, офис-мениджър в дружеството.

„Агрикотон“ ООД със съдействието на Тракика Еккокистириа SA – Гърция (завод за изкупуване и преработка на памук) насочва своята дейност за възобновяване подотрасъла в България, стараейки се да предостави най-добрите технологии и продукти, за да могат земеделците да произвеждат повече и по-качествена продукция. Срещнахме се с г-жа Диана Иванова, офис-мениджър в дружеството, за да разберем повече за идеята и целите, които са си поставили.

– Основната цел на дружеството е да фокусира вниманието на земеделците върху тази култура, която се е гледала доста в недалечното минало. В началото започнахме с 350 дка за проба, да видим все пак как ще потръгне производството. Миналата година площите вече бяха около 2500 дка в региона на Раднево, Ковачево, Тополяне.

Тази година в памукопроизводството се включиха водещите земеделци от района – Георги Калинчев, Димитър Димитров, Диян Бонев, Кирил Киряков, Андон Чимширов, Георги Недев и др. Всеки заложи различни площи – и по 200, и по 500 дка, някои и повече. Г-н Балев тази година включи културата в поливно поле. Що се отнася до прибирането, нашата фирма им предоставя машините, тъй като инвестицията в памукокомбайн е твърде голяма. Вярваме, че този подотрасъл ще се развива, защото и климатът се променя, затоплянето е осезаемо, а това дава възможност на културата да завърши успешно своята вегетация.

Пред памука се откриват НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ! Той играе важна роля в сеитбооборота. Ако, например, след него дойде пшеница, резултатите ще бъдат много добри. Това го знае всеки земеделец. А у нас на този етап се „въртят“ 2-3 култури. По-скоро фермерите и ръководителите на земеделски колективи се интересуват от реализацията. А ние, от екипа на „Агрикотон“ им гарантираме това. Сключили сме договор с гръцката фирма Тракика – те се грижат за реализацията, а заплащането на суровината става веднага. Фабриката е с 40-годишни традиции, позиционирана е в Комотини и е предпочитана в бранша!

Агрикотон предлага вносни семена. Предлагаме най-ранните сортове, за да сме сигурни, че памукът ще узрее навреме и ще може да бъде прибран.

ПОДГОТОВКАТА НА ПЛОЩИТЕ Е СЪЩЕСТВЕН МОМЕНТ ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАМУКА. Добре обработените полета позволяват бързо покълване и силно начално развитие на растението. Сеитбата стартира, когато температурата на въздуха достигне 18-20 градуса, а на почвата – около 14-15. Миналата пролет сяхме цял месец, заради честите превалявания. Тази година започнахме около 5 май и приключихме в края на месеца.

Фирмата предоставя цялата гама от машини за пълния цикъл на производството на памук.

От г-жа Иванова научихме, че единият от управителите на фирма „Агрикотон“ ООД , г-н Димитриос Иконому е успешен памукопроизводител, той отглежда близо 800 дка в землището на с. Ковачево. Там са засети 15 сорта, за да може да се направи оценка кои от тях са най-адаптивни за нашите условия и се развиват най-добре.

– Първите години беше много трудно. Нямахме комбайн, събирахме продукцията ръчно, а знаете какъв е проблемът с работната ръка и еднодневните трудови договори. Трудно е, но не можем без ръчен труд и все още извозваме берачи от далечни селища.

В момента разполагаме с два памукокомбайна – на „Кейс“ и на „Джон Диър“ с вместимост на бункера 3 тона. Те работят с вода и специална грес, 1 кубик вода отива за деня, за да не се запушват с растителна маса и с памук машините.

Страната ни има квота – 33 400 дка памук, за тях е формулиран и определен бюджет.

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!