АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОКРИТИЕ НА СУША И ДРУГИ ЕКСТРЕМНИ РИСКОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

*Каква е разликата между класическото застраховане и предложенията на „Греко България“, която е в услуга и на земеделските производители при екстремни ситуации – суша, дъжд и пр.? Що е то“параметрично застраховане“?Отговор на редица въпроси даде г-н Христо Шарков, управител на на австрийския корпоративен и специализиран застрахователен брокер „Греко“, и неговият колега Марсел Андриесе от Швейцария, по време на Деветия национален аграрен семинар на НАЗ в Пловдив.

Греко БЪЛГАРИЯ е част от ГРЕКО ИНТЕРНЕШЪНАЛ застрахователен брокер на всички видове застрахователни продукти, включително имуществени застраховки, транспортни застраховки, финансови рискове,автомобилно застраховане, строително-монтажни рискове, морско и авиационно застраховане,застраховки живот и злополука, пенсионно,здравно застраховане, застраховки отговорности, презастраховане и др.

-Греко е най-големият специализиран брокер в Австрия. Ние предлагаме застраховане (не застраховки) в бизнеси,от които разбираме. Не се опитваме да предлагаме всичко за всеки, а това, което можем да предоставим е добавена стойност за вас. И едно от нещата, които предлагаме на групово ниво, е развитието на сектор храни и земеделско застраховане – направи въведение по темата г-н Шарков (на снимката). – Веригата обикновено е свързана с много рискове и ако не ги познаваме не можем да предложим адекватно решение.

В търсенето на такива решения се запознахме с г-н Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ, и стигнахме до извода, че в застраховането в България години наред не се случва нищо, което да е във ваша полза. Говорейки за проблемите решихме да се ангажираме с търсенето на правилната посока, различна от класическото застраховане. Питахме се,какво в същност е най-страшното, което може да се случи на един земеделец?Събрахме достатъчно данни от наши партньори и се обърнахме към най-големия специалист в областта на селскостопанското застраховане в Швейцария и той ни предостави точна картина. Тя се свежда до наличието на засушаване в България от 2008 г. до 2018 г.

Ние направихме още един анализ и видяхме,че страната ни освен, че попада в рисков район (суша, градушки, наводнения), но и при нас най-малко се работи в сферата на субсидиране на застраховането в ЕС. Абез субсидии трудно земеделците се престрашават да направят застраховка на своите култури. Класическото застраховане не ни предлага решение засуша. Открихме, че то се крие в параметричното застраховане. Решението, което ще ви представим, е разработено от швейцарската компания „Суичъри“. И сега ще поканя г-н Марсел Андриесе, той дойде специално от Цюрих за тази среща и ще ви разкажем за иновативните решения по проекта“Селскостопанско застраховане“:

-Радвам се, че съм сред вас, добре дошлина всички! Последните месеци работим заедно с НАЗ като партньори по отношение на сушата. Ние сме презастрахователно дружество и застраховаме повечето фермери по света. Последните 5-10 г. виждаме голямо развитие в параметричното застраховане. През изминалите 5 г. работим с наш партньор – компанията „Вандерсаат“от Холандия. Това, което екипът прави,е да доставя ежедневно данни на застрахователи и производители, свързани с влажността, която се измерва в резолюция 100 на 100.

Също така работим и с БАСФ, Синджента, Монсанто, които ни предоставят данни като застрахователи. Това се случва благодарение на използването на сателити, на НАСА,например. Постигнатото с тези данни и работата с тях е да направим алгоритъм,чрез който да успяваме да измерваме влажността. Едно от първите неща, които се опитахме да направим, е именно параметричното застраховане. Нашите специалисти изчисляват наличието на определена влажност или суша и ако не са достигнати определени параметри, тогава се активират. нар. „тригър“, а на вас ви се изплаща обезщетение. И това се случва без да се налага някой специалист да идва, да се обикалят блоковете и пр.

Направили сме едно реално измерване на база данни за добиви от МЗХГ, съпоставихме ги с данни, които ги имаме генерирани в системата от сателит и виждаме перфектна корелация, липса на добив и липса на влажност. С този модел работим в много държави (Украйна, Казахстан, Русия,отправили сме се вече и към Азия) и имаме много добри резултати.

Но нека навлезем в конкретика и дадем отговор на въпроса как работи такъв продукт? Това, което ще обобщя, е че за различните видове култури определяме фази, в които наблюдаваме наличието на влажността. В случая имаме пролетници,от 15 май до 30 юни е първият период. Вторатафаза е от 15 юли до 15 август. В рамките натези 2 фази имаме по 3 основни тригъра -това са измерванията в периода насъответното ниво на влажност. В зависимостот достигането на определения параметърсе изплаща обезщетение още на първияден след фазата, което е в размер напроцент (2; 4 или 6%, с натрупване, разбирасе). Този процент се изплаща за суша, заекстремна суша върху застрахователнатасума.

Във втората фаза се оказа, че тя е най-екстремна. И на база на резултатите стигаме до решението и до калкулацията на премия и на тригъра, при които се изплаща максималното обезщетение, което в случая може да бъде до 30%. Разбира се, преди това търсим подходящо решение, което да гарантира заемите. Такъв тип застраховане не е прилагано в България.

Имаме вариант и за есенните култури. Доразширихме периода, покриваме между 25 септември и 25 ноември пшеница и от 1 септември до 1 ноември рапицата. За тази култура има големи последствия точно в есенния период, затова сме предвидили и вариант. Последното голямо плащане, което сме извършили (500 000 евро) беше за суша в Източна Украйна.

И нека обобщим: Ние не предлагаме класическо застраховане. Използваме единствено сателити и субективния фактор е сведен до…0. Решението е добро, ясно и обективно, имаме перфектна корелация на данни с добив. Разполагаме с много точен и ясен продукт с намалени разходи. Използвайки технологията намаляваме човешкия фактор и съответно разхода, а изплащаме веднага обезщетението си, защото работим само с точни и обективни факти.

И още – фермерите могат да проследяват всичко, което се случва на полетата през своя телефон. Но най-важното е, че обезщетението е веднага! Имаме алгоритми, данни от холандската компания за всички области в страната ни, разполагаме с решения за издаване на полици, възможност за срещи по области. Ние сме част от европейския пазар и земеделците спокойно могат да си поръчат полица и от Австрия, и от Германия. И първи вие научавате, че вече приключваме преговорите с Австрийски застраховател по градушките и на 99% е сигурно, че той ще стъпи в България и ще предлага решения. Така ще обхванем и рисковете от градушки и ще ви предложим една пълна алтернатива.

Важното е, че имаме решение за вас. Ние сме готови да отговорим на вашите въпроси…

Екип на „Агровестник“

(повече в Агровестник – стр. 13-16)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!