Амитица с две награди за световна иновация от международен панаир АГРА 2020!

*На официална церемония българската компания бе отличена за високоефективната си технология за защита от Тута Абсолюта и бактериалния инсектицид Рапакс!

Един от най-сериозните икономически проблеми на земеделците в последните години са нападенията на Доматения миниращ молец. Фирма „Амитица“ създава и прилага отличената растителнозащитна технология,която помага на земеделците да изведат успешна борба, да си спестят разходи,поради употребата на продукти без резистентност и карантинен срок, да запазят биоразнообразието и популацията на пчелите и нецелевите насекоми, поради биологичните и щадящи активни вещества на продуктите. Успеваемостта н атехнологията е между 91 и 96%.

Средства и препарати за борба с Тута Абсолюта са:

Използването на феромонови уловки или черни лепливи уловки е сигурен метод за откриване наличието на неприятеля. Данните от феромоновите уловки дават навременна информация за нападението и също така предупреждават за наличие на слаба популационна плътност, за да се вземат мерки преди сериозното намножаване на неприятеля.

Ним Азал Т/С – биологичен инсектицид със системно и контактно действие, в доза 200 мл/дка. Прекъсва цикъла на развитие на неприятелите. Съдържащото се в него масло не позволява на яйцата да се излюпят, прави възрастните стерилни. Два часа след поглъщане неприятелят СПИРА да се храни и да нанася щети. Липсата на резистентност, карантинен срок и остатъчни количества прави продукта Ним Азал Т/С изключително ефикасен за приложение и икономически изгоден за земеделците.

Приложен за борба с Доматен миниращ молец той осъществява контрол и върху: акари, Дрозофила Сузуки и др. Според направени изследвания Ним-азал Т/С а.в. азадирахтин – доза 0.3% ефективност срещу доматен миниращ молец – 86 %.

Рапакс е високоселективен бактериален инсектицид, от нова генерация. Съдържа: Bacillus thuringensis, subsp. Kursaki, щам EG 2348 -188 г/кг. Бацилус Турингенсис образува в клетките си белтъчни кристали, които са токсични за насекомите, поразява ги специфично, без да е патогенен за човека и за полезните животни. Научни изследвания показват, че Бацилус турингиензис притежава свойството да изработва инхибитор срещу имунните тела на насекомите, което на практика прави изработването на устойчивост срещу него твърде трудно. Това прави Рапакс особено ефективен в извеждането на борба срещу неприятелите. Изследванията показват, че РАПАКС а.в. B.thuringiensis – доза 0.2 % има ефективност срещу Доматен миниращ молец – 65-71%.

С прилагането на двата препарата за растителна защита /Ним Азал Т/С и Рапакс/ ефективността достига до 91-96 %, почти без повреди по листната маса, без повреди по плодовете.

(повече в Агровестник – стр. 22)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!