БИВШ СВИНАРНИК В ПАВЛИКЕНСКОТО СЕЛО СТАМБОЛОВО СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ФЕРМА ЗА ГУШЕНЕ НА ПАТИЦИ

* Птиците се отглеждат за производство на черен дроб и месо, продукцията се изнася във Франция. Управителят на фермата г-н Георги Георгиев има амбицията от следващата година да удвои броя на пернатите.

Новата ферма в село Стамболово, община Павликени, е пример за това как може да се възроди бивш стопански обект. Тя се намира в края на населеното място и още в първия момент ми направиха впечатление засилените мерки за биосигурност. Заедно с управителя, г-н Георги Георгиев, пресякохме дезинфекционните ями, „бялата“ и „черната“ зона с биофилтри на входа и изхода.

Животновъдният обект се намира в бившия свинарник, който дълги години пустееше и беше в окаяно състояние. Площта му е 176 дка и има десетки стопански постройки. Новият наемател възстанови само за 5 месеца шест от тях, при спазване на всички нормативни правила за хуманно отглеждане на птиците. Всяка постройка е с площ 960 кв. м и в нея са настанени 2 500 пернати.

– Подновихме ВиК и електроинсталациите, както и самите сгради. Поставили сме специално покритие на пода, инсталирани са автоматични поилки, като се следят параметрите на средата – температура, влажност в помещенията и др. Избрахме този обект, за да развиваме дейността си в безопасни условия, тъй като не само в България, но и в съседните страни има птичи грип. Биосигурността е акцент в нашата работа, обръщаме специално внимание на здравния статус на птиците – обясни г-н Георгиев.

В цялата страна Българската агенция по безопасност на храните упражнява необходимия контрол, вземат се кръвни проби на пернатите, правят се изследвания, така че перманентно се следи състоянието на питомците, за да не се допусне никакъв риск от опасното заболяване. Стопанството в Стамболово има договор с ветеринарен лекар, който се грижи не само за изпълнение на задължителните държавни мероприятия и имунопрофилактиката, но е на разположение при необходимост.

В птицефермата се отглеждат 10 000 патици мюлари, които са предназначени основно за месо и черен дроб. Малките се отглеждат при температура около 32 градуса, която поетапно се намалява всеки ден с 2 градуса, докато се достигнат оптималните условия. Производственият цикъл е около 90 дни.

– Обръщаме сериозно внимание на храненето на патиците, като работим с фуражи, изготвени по специални рецепти. Купуваме четири вида смески, които съответстват на нуждите и възрастта на птиците. К

Финалът на процеса на угояване на мюларите е в лицензираната кланица в град Първомай. Месото и черният дроб се предават на български дружества, които го реализират в ЕС, основно във Франция. В този сектор има сериозна конкуренция, защото дейността на фирми в различни региони на страната е насочена към патици от тази порода. Такива стопанства има в Ловешко, Варненско, Добричко, Врачанско, Плевенско и др.

Затова се стремим към качество на продукцията и сме отворени към иновации и нови технологии. За съжаление сме под наем и поради тази причина не можем да се възползваме от проекти по Програмата за развитие на селските райони. Не получаваме субсидии, а се справяме единствено със собствени сили, поясни г-н Георгиев.

Основните проблеми и тук са липсата на подкрепа от държавата и голямото текучество на работна ръка. В новия обект работят 8 души от Стамболово и двама по-опитни работници от Южна България. Създаването на заетост е важно в района, още повече, че новият инвеститор предоставя подкрепа за различни начинания на кметството за облагородяване на населеното място, както и за отбелязване на тържества, за съхранение на местните традиции. В момента в стопанството тече ремонт на още шест производствени помещения, като целта е от 2018 г капацитетът да бъде увеличен до 20 000 птици.

Лилия ЛОЗАНОВА

На снимката: управителят Георги Георгиев заедно с един от работниците – Мустафа.

 

(повече в Агровестник – стр. 5-23)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!