БИОЛАВАНДУЛОВИ ПОЛЕТА КРАЙ ПАНАГЮРИЩЕ

*Инж. Йордан Рабухчиев над 15 години се занимава с биологично производство, в сътрудничество с „Балкан Биосерт“.Заема се със земеделие, когато му възстановяват 60 дка наследствени земи.

Йордан Рабухчиев от Панагюрище над 15 години се занимава с биологично производство,в сътрудничество с „Балкан Биосерт“.Захваща се с отглеждане на лавандула и земеделие, след като му възстановяват 60 дка наследствени земи, които не иска да пустеят. По образование е минен инженер и работи в минннообогатителния комплекс „Асарел Медет“ АД. Ръководи три пречиствателни станции.

Още през 2004 г. засажда 16 дка лавандула на 1000 м.н.в. Избира сорт „Дружба“, който е адаптиран в района. Насочва се към тази култура, която няма сложна технология,но най-големият проблем се оказва липсата на работна ръка. Тъй като теренът е пресечен, се налага да се окопава и да се прибира ръчно.

Работи насаждението 10-12 години, като се опитва да го поднови. Преди 6 години залага 20 дка лавандула, но сорт „Севтополис“.Насаждението се намира в район по „Натура 2000“, където почвата е слаба и песъчлива.Въпреки това през м.г. добивът му е 70 кг лавандулово масло. От години работи сдестилерия в Панагюрище, която изкупувапродукцията му.

– Тъй като съм малък производител и не мога да реализирам стоката си в чужбина, я предлагам на преработвателя. За съжаление разликата в цената между конвенционално и биомасло е само около 10%, а би трябвало да е минимум 20% – разсъждава Йордан Рабухчиев.

На останалата част от наследствената земя отглежда зърнени култури и поддържа пасища. На 10 дка засява жито и ръж, а останалите 5 дка са ливади. Около 16 дка са постоянно затревени площи, които коси и предава тревата на фермери.

Фамилията му Рабухчиев е местна и означава „белег върху греда“. Така са наричали в миналото резките, които овчарите са правели върху гегите си, за да отбележат родените агнета. Такива „черти“ е правел и кръчмарят върху дърво, за да отбележи кой колко неплатени питиета има, обяснява стопанинът. Той с носталгия си спомня за времената преди 10-на години, когато лавандулата е имала по-висока цена.

Производителят обаче вярва в нейните възможности да се развива на трудни терени. Затова е предложил на предприятието, в което работи да се засади лавандула с противоерозионна функция. Преди 3-4 г. засаждат две петна върху скатове, където се изхвърля необработената руда, т.нар. „табани“. Интересното е, че лавандулата се развива добре и изпълнява своята функция, обясни минният инженер.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-25)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!