Биоселена е включена в реализацията на мащабни международни проекти

  • Дейностите са насочени към подпомагане на биологичното производство и решаване на някои предизвикателства пред него.

Фондация за биологично земеделие (ФБЗ) „Биоселена”- Габрово е включена в реализацията на няколко европейски проекти, повечето от които са с международно участие. Един от тях е RELACS, който е насочен към заместване на спорни практики, лекарства, хранителни добавки и препарати за растителна защита в биологичното земеделие с алтернативни препарати. Той е финансиран по програма „Хоризонт 2020”, като в него са включени 13 европейски страни, сред които водещи са Швейцария, Франция, Германия, Великобритания, Холандия. Темата, по която работи и екипът на Биоселена, е „Замяна на медта като продукт за растителна защита в биологичното производство”. Медсъдържащите средства са разрешени засега за употреба, но тенденцията е в близко бъдеще тя да бъде сведена до много малки количества като активно вещество и след определен период от време, при утвърждаване на техни заместители да бъдат извадени от списъка с разрешените за биологично земеделие препарати” – обясни Николай Тихов, директор на Център за професионално обучение към „Биоселена”.
Ограничението и причините които го налагат са посочени в приетия Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1981 на Комисията от 13.12.2018 г. В точка 15 се ограничава употребата на продукти за растителна защита, съдържащи медни съединения до максимална доза от 28 кг/ха за период от 7 г. (т.е средно 4 кг/ха на година) активно вещество. Съвместно с Института по розата в Казанлък се проверява дали трите препарата са ефективни срещу ръжда и черни петна при сорта „Дамасцена”. При малините научните изследвания се правят съвместно с Института по планинско земеделие и животновъдство – Троян и са насочени към двете икономически важни болести при тези насаждения – петносване на пъпките и антракноза. Избран е сорт „Туламин”, който е нов и перспективен.
Засега са направени две пръскания с препаратите. Резултатите от м.г. показаха че и трите продукта имат добър ефект, като един от тях е изключително ефективен. И розите, и малините са чувствителни към висока въздушна влажност и висока температура, като тези условия създават възможност за интензивност на заболявания.
ФБЗ „Биоселена” работи и по проект „LIVESEED – повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа”. В него е включен консорциум от 23 организации и изследователски институти от европейски страни, като координатор е е IFOAM EU Group, Белгия.
Проектът стартира на 1 юни 2017 г. и ще приключи на 31 май 2021 г. Целта му е подобряване на устойчивостта, производителността и конкурентоспособността на биологичния сектор чрез стимулиране на производството на биологични култури, разработване на нови технологии, разнообразяване на сортовия състав, подходящ за биологичното земеделие и стопанствата с малки вложения на външни ресурси при различните климатични условия на Европа, както и хармонизиране на европейското законодателство по отношение на биологичните семена.
Особено важен е проектът BEST4SOIL за поддържане, подобряване и възстановяване здравето на почвата при зеленчукови и полски култури. Изпълнява се в 20 държави. Здравето на почвите е тема, която би трябвало да вълнува както биологичните, така и конвенционалните производители. Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти. Проектът ще популяризира прилагането на следните 4 добри практики. Първата е използване на компост и органични подобрители. Втората е прилагане на култури за зелено торене / покривни култури; включително биофумигация. Следващите са съхраняване на почвеното здраве чрез АОП (анаеробно обеззаразяване на почвата)
.
Биофумигацията е използването на зелени култури, които отделят биоцидни молекули в почвата след заораването им. Тази добра практика е разработена в няколко страни за справяне с остатъците от метилбромид, най-ефективният, но противоречив химичен почвен фумигант. Ефектът от биофумигацията отчасти се основава на отделянето на естествени токсични вещества, но и като зелено торене.
Анаеробното обеззаразяване на почвата (АОП) е алтернатива на химическото й третиране. АОП намалява широк спектър от болести, неприятели и плевели в почвата. Методът изисква заораване на лесно разграждащ се органичен пласт материал в почвата, след което тя се покрива с непромокаемо пластмасово фолио, за да се предотврати притокът на кислород, което създава аеробна среда. Целият кислород се използва от почвените микроорганизми, докато разграждат органичния материал.
За някои организми тези анаеробни състояния са смъртоносни. Органичният материал се разгражда допълнително чрез ферментация, при което се отделят летливи мастни киселини, които са смъртоносни за много други видове почвени организми. Много полезни видове преживяват както анаеробията, така и летливите съединения, така че това не е процес на стерилизация. Той е алтернатива на химическото обеззаразяване на почвата.
Компостът също е част от естествения цикъл. Той е резултат от микробно разлагане на мъртва органична материя в присъствието на кислород (аеробни условия). Многократното прилагане на компост върху обработваеми и зеленчукови полета увеличава съдържанието на органична материя в почвата, както и микробното й разнообразие и изобилие. Компостите също могат да намалят болестите в почвата и като цяло да повишат здравето ѝ.
Соларизацията е естествен метод за обеззаразяване на почвата от патогени, който е препоръчително да се ползва на малки площи. Практиката е да се завие почвата с найлон, като високите температури водят до унищожаване на вредните патогени. При биосоларизацията се използва полипропилен, който на същия принцип има за резултат дезинфекция на почвата.
Соларизацията е метод за дезинфекция, състоящ се от покриване на навлажнена почва с тънко полиетиленово фолио, за 4-6 седмици през частта от годината с най-силно слънчево греене и температури. Соларизацията повишава температурата на почвата и води до промени в микробната й общност, както и в химичните и физичните й свойства. Това е метод, който обикновено се използва в оранжериите на южноевропейските страни през лятото, с цел да се „подобри“ здравето на почвата за следващата култура, като в същото време се намали нивото на почвените вредители.
За допълнителна информация и новости от света на БИО-то следете интернет страницата на Биоселена www.bioselena.com, както и тяхната Фейсбук страница: https://www.facebook.com/bioselena.bulgaria/
Лилия Лозанова
(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!