Боли ме за българското село, което се обезлюдява!

* споделя г-н Недьо Георгиев, кмет на Великотърновското село Балван, и допълва „Затова апелирам за повече внимание на управляващите към малките населени места. Трябва да се помни историята – селото е извеждало България от три национални катастрофи…

Недьо Георгиев е роден през 1959 г. в с. Стоките, Севлиевско. Завършва Технически университет в Габрово, след което работи в завод „Битова електроника“ във В. Търново. Близо 19 г. работи в системата на МВР в старата столица. Междувременно завършва магистратура по право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2015 г. е кмет на село Балван.

Г-н Георгиев, нека най-напред започнем с това, че в селото са изградени много центрове, за кого са предназначени?

– В Балван функционират няколко социални институции. Работи Дом за възрастни хора, има и социален патронаж, който обслужва и тези потребители. В сградата на вече затворения дом за деца функционира Кризисен център за деца в риск. В бившите помещения, където се намираше Кризисният център, имам идея да бъде изграден нов център за настаняване на майки с деца, пострадали от домашно насилие. В него има подходящи условия и могат да бъдат разположени около 12 легла.

Активна дейност развива и Центърът за работа с деца и младежи, който предлага избор от различни клубове и кръжоци. Той се посещава от учениците от местното училище, които са общо 40. В селото има детска градина с 13 малчугани. Тези центрове отвориха врати благодарение на проекти, защитени от местното сдружение „Иван Рилски“.

На 19.12.2016 г. в селото беше открит и първият център за превенция и спорт, създаден също по инициатива на местната неправителствена организация. Изграден е със съдействието на Областна дирекция на МВР – В. Търново, Областна дирекция „Пожарна безопасност“, Национален военен университет „В. Левски“, старопрестолната община, Съюза на пивоварите. Предназначен е за провеждане на обучения на децата от малките населени места на общината, които се ръководят от тези институции. Учениците се запознават с рисковете от употребата на наркотици, трафика на хора, с опасностите в интернет и др. Получават знания как да действат при пожари, бедствия, аварии, как да оцеляват в природата.

Тук са оборудвани три специални кабинета. В единия се провежда обучение по безопасност на движение – оборудван е с пътни знаци, светофари. Другият се ползва като лекционна зала, а третият е със спортни уреди.

Основната ни цел е да създаваме заетост и да задължим младите хора. Боли ме, когато виждам, че българското село се обезлюдява. Тук живеят 560 жители, като част от населението вече е емигрирало в Германия и Холандия. Младите хора са около 20% и работят основно във В. Търново. Част от тях са професионално ангажирани в местния бизнес. Сред основните работодатели са Мелница – Балван, и два-три цеха. Единият е за производство на пластмасови изделия, другият е за пелети, а третият е дърводелски.

Когато едно населено място предоставя възможности за работа, така се задържат децата и младежите. Знаете ли колко е хубаво по време на празници в програмата да участват ученици, да изпълняват песни, танци и стихотворения.

През 2016 г. с 10 000 лв. бяха въведени мерки по енергийна ефективност в сградата на кметството и беше ремонтиран клубът на пенсионера. На следващата година беше осъществен ремонт на част от уличната мрежа в селото за около 14 000 лв. През настоящата година кандидатстваме с проект на същата стойност – отново за ремонт на улици.

Местната църква „Св. Иван Рилски“ е в много добро състояние, като през годините е освежавана по проекти на едноименното сдружение. Бяха отпуснати и средства и от Дирекцията по вероизповедания за ремонт на камбанарията и стълбището към нея, както и за освежаване на основната зала в храма. Храмът е на 135 години.

През т.г. подготвихме проект и ще кандидастваме за облагородяване на центъра на селото. В проектопредложението сме заложили и изграждане на две площадки – детска и с фитнес уреди на открито.

Местното читалище „Нива 1898“ развива активна дейност. През тази година то ще отбележи 120-годишен юбилей. На разположение на местното население е сравнително богат библиотечен фонд. С популярност се ползват двете местни формации – хора за стари градски песни и женския танцов състав „Надежда“.

През последните години се утвърди като най-атрактивното събитие празникът на баницата, който става все по-популярен. Той се провежда тук, защото Балван е известено с хубавото си брашно. Земеделската земя е плодородна и е около 3000 дка, която се обработва от петима арендатори. Интересен факт е, че в селото и около него има много чешми и герани, ползвани в миналото за поливане и за водопой на животни.

Надеждите ни са свързани с привличане на инвеститори, които да създават работни места. Трябва да се направи всичко възможно да се задържат младите хора в малките населени места. Когато в тях се разхождат майки с деца, в тези селища има живец, има бъдеще. Затова апелирам за повече внимание на управляващите към българското село. Трябва да се помни историята – то е извеждало България от три национални катастрофи.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-27)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!