България е истински музей на почвата на открито!

* Заяви проф. Маргарита Нанкова по време на представяне на колективен научен труд, посветен на почвеното плодородие. В страната ни са установени 24 от известните в света общо 32 почвени групи.

Има една велика мисъл „Българин върху хляб и книга не стъпва!“. С тези емоционални думи завърши презентацията на книгата „Почвеното органично вещество и плодородие на почвите в България“, представена от проф. Маргарита Нанкова пред земеделски стопани, членове на Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006. Ученият е един от авторите на впечатляващия труд.

Проф. Маргарита Нанкова е родена в гр. Ген.Тошево. През 1975 г. завършва Селскостопанска академия в гр. София. Специализира агрохимия и вече 12 години е професор в своята област. Голяма част от професионалния й интерес е насочен към запазване и повишаване на почвеното плодородие при различни агротехнически практики като торене, почвообработване, използване на растителни остатъци и др. Изучава спецификата в минералното хранене на основните полски култури пшеница и слънчоглед, както и ефекта на различни стресови фактори върху режима на хранене – продължително засушаване, нарастващи нива на обменен алуминий в почвата и др. Специализирала е в Световния център по торене в щата Алабама, САЩ през 1995 г. Ръководи секция „Агротехника“ в Добруджанския земеделски институт в Ген. Тошево. Автор е на над 100 публикации у нас и в чужбина. Усилията й през последните години са насочени към писането и издаването на сериозния труд „Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България“.

Тя е член на Българското дружество по хумусни вещества, което е основано през декември 1997 г. В него са обединени учени и специалисти с интереси, свързани с хумусните вещества с различна природа и произход като почви, въглища, торф, седименти, органични отпадъци. Българското дружество ще бъде домакин на престижната конференция на Международното дружество по хумусни вещества, която ще се проведе в курорта Албена от 16 до 21 септември 2018 г.

Ето какво сподели проф. Маргарита Нанкова пред „Агровестник“:

– Книгата е дело на авторски колектив, който работи активно през последното десетилетие по тази тематика. Научните работници са от Институт „Пушкаров“, от Добруджански земеделски институт, от Института по лозарство в Плевен и от Института по гората към БАН. Това е всеобхватен колективен труд с широк спектър на третиране на проблемите на органичното вещество, в България такива книги са много малко. Разбира се, налице са редица научни публикации и монографии, публикувани обаче в чужбина на английски, масовата научна общност има ограничен достъп до тях и не може да ги притежава. Авторите работят в различни аспекти на използването и опазването на почвеното органично вещество и ролята му за отглеждане на културите в отделните райони на страната.

Книгата е написана в памет на проф. Славейко Кръстанов. Той е първият български учен, който започва разработките и третира различни проблеми относно съдържанието на органично вещество. Негови са първите изследвания с белязан С 14 по отношение настъпващите промени и трансформациите в отделните групи и фракции на органичното вещество на почвата. Авторският колектив третира проблеми и по отношение на всичко, което засяга съвременните земеделски практики в българското земеделие като се започне от системата на обработка и системата на торене, видовете сеитбообращение и редица други дейности и проблеми.

България е страната с изключително голямо разнообразие по отношение на почвените типове. В световен мащаб има 32 почвени групи в световната референтна база на почвите. С право можем да се гордеем, че имаме музей на почвата на открито, тъй като страната ни притежава 24 почвени групи с 276 почвени различия. Това е изключително голямо предизвикателство по отношение на опазването и експлоатирането на земята. Важно е всеки един почвен тип и разновидностите му да бъдат опазени в автентичния му вид, за да имаме устойчиво земеделско производство.

Органичното вещество на почвата е на границата между живата и неживата материя, то е връзката с живота на нашата планета. Без него не бил могъл да съществува. През последните десетилетия на база различни субстанции, извличани от органичното вещество, визирам хуминовите киселини, се произвеждат много продукти за хранене на растенията. Но те се използват и в други сфери като парфюмерия, козметика, дори медицина. Така че органичното вещество е много важно.

За мене това е един много ценен труд. Защото умните се грижат за растенията, а мъдрите – за почвата!

Ела СТОЯНОВА

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!