Велин Мечкаров е намерил успешната формула за развитие на бизнеса

* Арендаторът обработва 10 000 дка в село Хотница, стопанисва и ферма със 130 крави от породите Кафяво американско и Черношарено.

Велин Мечкаров е намерил успешната формула за развитие на бизнеса – в съчетаването на животновъдство и растениевъдство. Той обработва 10 000 дка в землището на великотърновското село Хотница, като е започнал тази дейност преди 24 г. Наел е бившия стопански двор в населеното място, ремонтирал е част от сградите, в които се намират машинният парк и фермата. Съвместява дори и грижите по пътното почистване в района на Старата столица.

Отглежда 130 крави от породата Кафяво американско и Черношарено, които са на свободно боксово отглеждане. Само за 5 г. е увеличил стадото почти двойно. Средният месечен млеконадой е около 13-14 тона в зависимост от сезона. Предава млякото на мандрата в с. Велковци, Габровско, с която го свързват дългогодишни партньорски взаимоотношения. До края на февруари изкупната цена на продукцията е била около 70 ст./л., а сега е с 5 ст. по-ниска.

Признава, че да се занимаваш с животновъдство е трудно и нерентабилно, но през зимния период това е перо, което носи приходи. През студените месеци осигурява поддържането на няколко пътни участъка – Самоводене-Ресен-Градина, Русаля, Мусина, Пушевски кантон.

Зърнопроизводството в Хотница има специфики, защото в половината от землището нивите са хубави, а в останалата част са каменисти. Това се отразява на добивите и на разходите за торове, обработки и др. Залага най-много на пшеницата, която е 4000 дка и дава средни добиви от 400-550 кг/дка. Ечемикът е 1000 дка, като неговият добив е в същите граници. Слънчогледът е 3000 дка и „пуска“ 250 кг/дка. За царевица са заделени 1500 дка – за силаж и зърно, като основния сорт е роден – Кн 517. През годините средно прибира около 500 кг/дка. За да изпълни „зелените изисквания“ и за да има фураж за животните отглежда 300 дка люцерна. През последната година е заложил на още две азотофиксиращи култури – 200 дка нахут и 300 дка грах.

През 2017 г. е реализирал продукцията си на много по-ниски цени от предходната. Особено при слънчогледа, чиято цена е била по-ниска със 150 лв./тон. Арендаторът не разполага с подходящи складове и продава продукцията си „на зелено“. Част от нея я преработва на фураж, с който изхранва стопанството си.

През годините е обновявал машинния парк основно със собствени средства, а през миналия програмен период на ПРСР е реализирал един проект по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ – чрез него е осигурил трактор, фуражораздаващо ремарке, хедер за силажокомбайн, косачка. Разполага с два комбайна „Кейс“, два специализирани камиона и трактори.

За съжаление, през този програмен период не може да се възползва от отворените мерки. Хотница се намира в община В. Търново, не е селски район и това намалява шансовете за успешно класиране на проекта.

Велин Мечкаров смята, че държавата трябва по-сериозно да подкрепи не само животновъдството, но и земеделието. Въпреки всички трудности, той вярва, че когато човек работи коректно, рано или късно успява.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!