ВСЕОБЩАТА БОЛКА НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОСТАВА НИСКАТА ИЗКУПНА ЦЕНА НА МЛЯКОТО

*и нежеланието на младите да се включат в бизнеса! – констатира зооинж. Марчела Атанасова, рег. координатор на Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България за Велико Търново и Габрово.

Зооинж. Марчела Атанасова е рег. координатор на АРЧШПБ за Велико Търново и Габрово. Години наред нейната основна дейност е с точен ориентир – да оказва съдействие и помага на животновъдите от региона с професионални съвети. Помолихме я за кратък обзор по темата, а именно колко стопанства обслужва, успяват ли фермите с едър рогат добитък през последните години да се развият, да преодоляват по-леко проблемите в бранша.

-Работя в бранша вече 38 години, от завършване на висшето образование и до днес. Обичам работата си, тя ми дава сили, енергия и желание за самоусъвършенстване. Когато фермерът е доволен от постигнатото, естествено доволна съм и аз. Стремя се да помагам на всекиго във всичко, което касае селекцията.
По стечение на обстоятелствата синът ми Атанас се върна от Германия през 2009 г. и започна работа временно при мен. Та и до днес. Заедно обслужваме 28 ферми във Великотърновски и Габровски регион. Едва ли е необходимо да припомням, че в животновъдството проблемите не свършват, работата е нескончаема – 365 дни в годината, без почивен ден. Но когато си подредиш добре задачите и приоритетите, нещата се случват. Фермерите са изпълнителни, интересуват се от новостите в животновъдството и растениевъдството. Към тях и аз като селекционер ги насочвам, следят и специализирана литература, като вашето издание.
За тези 38 години дейност съм свидетел как фермите живнаха, доста от тях станаха по- крупни и вече имаме кравекомплекси със 700, 800 и 1000 животни. Стопаните им усилено се интересуват от промените в храненето, от дажбите за отделните категории, от технологиите на доене. Половината от тях са оборудвани с доилни зали, а някои вече и с… роботи. Механизирано става зареждането на фуража почистването и извозването на оборския тор в торища според изискванията. Всяка ферма се обслужва от ветеринарен специалист или консултант.
Посещенията ми във фермите са ежемесечни, когато съм ангажирана с вземането на млечни контроли, с татуировките и обезроговяване при телетата, случни планове. С радост мога да посоча, че 60% от фермите вече ползват сексиран семенен материал от висококласни бици. А в края на бонитировъчната година всеки собственик получава по електронната поща резултатите, които е постигнал. Ежегодно се изготвят регистри за всяка ферма, важно перо тук е да се поддържат BG – номерата на животните, точния произход, който се доказва вече в ДНК лаборатория, за да се определи и потвърди раздела им. Оттам и получаването на субсидиите за всяко животно.
Но все още остава много важен и тревожен проблемът с ниската изкупна цена на млякото. Това е всеобща болка за отрасъла, оттам и липсата на млади хора да работят в този бранш.

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!