В ДЕЙНОСТТА НА ФАМИЛИЯ ФРЕНКЕВИ НА ФОКУС СА ДОВЕРИЕТО И ЗДРАВЕТО НА КЛИЕНТА

*СД „Марвас – 90 – Френкеви с-ие“ през 2020 г. ще отбележи 30-годишен юбилей.

*Три от четирите деца на семейството са ангажирани във фамилния бизнес с производството на яйца. 70% от продукцията на предприятието в село Киченица е за международен пазар – Гърция, Кипър,Румъния.

Василка и Марко Френкеви са собственици на птицеферма СД „Марвас – 90 – Френкевис-ие“ в Разградското село Киченица. Започват този бизнес точно преди 30 г. и през 2020 г. ще отбележат юбилей. В старта на дейността си разчитат на сериозен опит преди това в животновъдството. Още през 80-та година по Постановление 35 построяват ферма, в която отглеждат различни животни: кокошки, коне, прасета,овце и др.

Г-жа Василка Френкева е музикант, вокален изпълнител. Работила е към концертно бюро в града на тепетата, където и сега семейството живее. След това завършва“Агромениджмънт“. Съпругът й естроител. Той е родом от родопското село Дунево, откъдето произхожда фамилията Френкеви. Прадядота на Френкев известно време е бил шивач във Франция. След като се връща, построява къща в с. Дунево, но си спечелва и фамилното име – на европейската държава.

Преди 30 години семейството решава да потърси предприятие в района на Разград, за да постави основите на бизнеса. Пристигат първо в гр. Завет, като отглеждат „на акорд“ 20 000 броя птици. После участват в търг и закупуват от „Птицеком“ Разград обособена част в с. Киченица, която се оказва в окаяно състояние. Започват реконструкции, за които са необходими много средства, които си осигуряват от банкови заеми.

Днес птицефермата е семейна и в нея сеотглеждат приблизително 180 000 бр. птици- подрастващи и кокошки-носачки от породата „Ломан Браун“. В дейносттаса ангажирани местни жители от Киченицаи съседните села, фамилията е разкрила55 броя работни места. Целият производственпроцес отговаря на европейскитеизисквания и на стандартите за хигиенаи хуманно отглеждане на животните.Фирмата предлага яйца за консумация набългарския и европейския пазар.Сертифицирана е по НАССР система и ENстандарт ISO 9001-2008 и стандарт ISO 22000-2005 заотглеждане на подрастващи и стоковикокошки-носачки за производство наяйца. Седем са производствените халета,разпределени в 2 центъра, които сасъвременно оборудвани, съобразно дветеосновни дейности на дружеството.Клетъчното оборудване, в което санастанени птиците, е на фирмитеSALMET-Германия и TEHNO – Италия. Двата търговскисклада на едро в Пловдив са съсспециализирани хладилни камери, в коитояйцата се съхраняват при необходимитеусловия.

– В началото на 90-те години бяхме пионери в производството на яйца и водещи в частния бранш. В момента имаме колеги, които отглеждат 300 000 – 400 000 пернати, припомня г-жа Френкева. – Сега въпреки по-малкия обем на производство на яйца ние запазваме водещи позиции по отношение на качеството на продуктите. Близо 70% от яйцата изнасяме в Гърция, Кипър и Румъния, а останалите са за вътрешен пазар. Утвърдили сме на гръцкия пазар, работим с определени дистрибутори, с които ни свързват дългогодишни отношения. Нямаме текучество и при екипа, персоналът ни е със завиден стаж при нас.

Държим да удовлетворяваме желанията на клиента и да запазим неговото здраве, затова фокусът в работата ни е качеството. Чрез стриктност, превенция и контрол не допускаме разпространението на болести.

Днес в семейния бизнес работят три от четирите деца на Френкеви. Най-голямата – Елена Станчева живее в Пловдив, където се намират логистичните бази на предприятието. Съпругът й Стилиан Станчев е в УС на Съюза на птицевъдите и отговаря за реализацията на продукцията. Синът им Васил се грижи за новоизградения фуражен цех, в който произвеждат 5-6 вида смески, подходящи за различните етапи от развитието на птиците. Обектът е създаден преди 2 г. по проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ за около 2 млн.лв. Неговата съпруга Анелия Френкева е юрист на фирмата.

– Единствено дъщеря ми Валентина Френкева не работи в дружеството, тъй като е директор на Областна дирекция „Земеделие и гори“- Разград. Нейният съпруг Валентин Белчев се грижи за машините и автотранспорта в нашето събирателно дружество. Другата ми дъщеря Мария Френкева се занимава с документите и помага на баща си – уточни бизнесдамата.

СД „Марвас – 90 – Френкеви с-ие“ има опит в изпълнението на европейските проекти. През първия програмен период са реализирали проект по 121 мярка – „Реконструкция на прозводствени сгради и закупуване на оборудване за отглеждане на ярки“. Той е целял модернизиране на птицефермата, включвайки няколко основни дейности. Сред тях са разширяване и реконструкция на действащ склад за съхранение и обработка на яйца, на хале за подрастващи птици – термоизолация и доизграждане на инфраструктурата. Закупено е и технологично оборудване за помещение за клетъчно отглеждане на 39,5 хил. ярки (клетки, системи за хранене, отвеждане на тор, вентилация, охлаждане).

– Щастлива съм, че в продължение на десетилетия моето семейство успяхме да създадем бизнес – макар и бавно, със заеми и много труд. Затова основните ми принципи в работата са качество на първо място и коректност към всички – сподели тайната на успеха г-жа Василка Френкева.

Лилия ЛОЗАНОВА

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!