В „ЕЛИТ 95“ И ЖИВОТНИТЕ, И ПОЛЕТАТА, И ПРОДУКТИТЕ СА ЕЛИТНИ!

<>Над 65 000 дка с разнообразни култури(зърнени, маслодайни, фуражни), повече от 6 000 животни, модерен технопарк, биогаз-инсталация с голям капацитет,две млекопреработвателни предприятия за качествени и вкусни млечни продукти,ново направление – завод за отглеждане на патици за черен дроб – всичко това определя фирма „Елит 95“ като една от най-прогресивно и успешно развиващите се компании в агросектора у нас и в Европа.

Обикновено когато стане дума за жътвата, говорим все за „бялата жътва“. Днес ще се пренесем мислено в полетата на компанията със силажна царевица, където екипът отбеляза успешен финал при прибирането на тази ценна фуражна култура. Няколко часа прекарахме с г-н Димитър Попов,дългогодишен агроном в „Елит 95“ и специалист, на когото думата „тежи“.Както полетата, така и базата край с. Поповица, обл. Пловдив може да се обхождат само с возило. Затова заемаме местата си в работния джип на г-н Попов и поемаме…

Първата ни спирка е пред една от силажните ями,където двата „Клас“-а са мобилизирани при подготовката на силажа.

-Задължителен момент тук е притъпкването на зелената маса непосредствено след изсипването й. По възможност трябва да е максимално, тракторите се издигат и спускат многократно, докато ямата се изпълни и уплътни. Основната фуражна култура и имаща голямо значение за изхранването на животните в нашия комплекс е царевицата – пояснява специалистът. – Затова заема големи площи – от порядъка на 20 000 дка. Подбираме хибриди, които да са и високодобивни като зърно, и с богата вегетативна маса,т.е. високи, добре облистени, с едри и плътни кочани. Подготвяме около 40 000 тона царевичен силаж, отделно около 12000 тона от тревните смески, люцернов силаж – също, и общо количеството на тазипитателна за млекодайните животни хрананадхвърля 50 000 тона. Трябва да стигне ида остане до новата реколта – такова еправилото…

Спирка втора: Минаваме покрай стадото крави, които са в процес на пресушаване. Ще преминат определения сухостоен период, след което ще бъдат заплодени, от тях очакваме добри приплоди. Общо животните в комплекса ни са около 6 000 бр. Всички са под еднакво добри грижи. В хигиенно-санитарно отношение – също.

Но имаме и биволици. Създаден е комфорт за всички и те се отплащат. Дневно дават около 60 тона качествена млечна суровина, която се преработва в двете собствени наши предприятия – в селата Милево и Дълбок извор, където оборудването е на високо технологично ниво, затова и продуктите (кисело мляко, сирене, кашкавал, катък, масло, извара…) са предпочитани от потребителите.

ТЕХНОПАРКЪТ НИ Е ОБШИРЕН И ОБОРУДВАН С МАШИНИ ПРЕДИМНО НА CLAAS. Трактори с различна мощност, силажокомбайни „Ягуар“, комбайни за зърнени и слънчоглед, прикачен инвентар, по брой машините са над 20. Висококвалифицирани са специалистите ни, механизаторите наброяват близо 60 души и са все момчета от региона. Взаимозаменяеми са, мотивирани и дисциплинирани в работата си…

Земята ни е около 65 000 дка на територията на 14 населени места в Старозагорска и Пловдивска области. Като започнем от Братя Даскалови и стигнем до… летището в с. Крумово.

Спирка трета: Обиколката ни води към БИОГАЗ СТАНЦИЯТА. Голяма е инвестицията на двамата братя Никола и Янко Ангелови по изграждането на това мащабно съоръжение и инфраструктурата около него. Мощността й е 1.5 мВт. Ползва отпадъци както от фуражите, така и от тор и решава един важен в екологично отношение проблем, а именно оползотворяване на стотици тона оборски тор, който в един момент създава затруднения при съхранението и замърсява околната среда, водите (независимо, че в кравекомплекса в Поповица има изградени лагуни). Преминавайки през ферментаторите на електрическата централа, той отделя метан за производството на енергия, след което се влага за подобряване на почвеното плодородие, но вече чист от плевелни семена и немиришещ.

Спирка четвърта: Не може да подминем „красавиците“, това са юниците, на които се залага много. Специалистите в комплекса постоянно следят за развитието, здравословното състояние и разгонването на животните. Осеменява се с елитен материал, за елитни животни от Черно-шарената порода, разбира се.

Спирка пета: Поле от 500 дка царевица край с. Милево, културата е втора с предшественик грахово-житна смес, ожъната е в края на май. На 5 юни е направена сеитбата, непосредствено след прибирането на зелената маса и подготовката на площта.

– И отново искам да подчертая колко големи са възможностите на нашата земя. Тя жадува за добри стопани и им се отплаща. Това е „ханаанска“ земя, библейско място, където всичко расте и се развива. Царевицата заема най-големи площи (20 000 дка), пшеницата е също 20 000 в това число 4 000 дка твърда пшеница. Възобновяваме залагането на рапица, известно време се бяхме отказали, но тази година ще засеем около 4 000 дка. Ечемикът е в порядъка между 3-4 хиляди декара. Необходим ни е за влагане в концентрата. На значима площ отглеждаме люцерна (6 500 дка), тачим и тритикалето, полетата с тази зърнена култура са около 7 000 дка. Залагаме и смески (4-4 000 дка), грах – 500 дка за поддръжка на семенния фон – посочи още г-н Попов и продължи:

– За да е успешно едно фермерство, са необходими много неща. Трябва да имаш широк хоризонт за действие и да се търси ефективност. Разбира се, необходимо е постоянство, много труд, себеотдаденост… Кампанията за нас е висока отговорност, тя трябва да бъде изведена навреме и качествено. Аз имам своя сентенция: ДА ИЗПРЕВАРИШ ВРЕМЕТО, А НЕ ПРОЦЕСИТЕ! И намирам смисъл в това, т.е. да виждаш и прогнозираш нещата и събитията не по-малко от няколко месеца напред…

Аз съм щастлив, че съм част от екипа на „Елит 95“, работата ме тонизира, поддържа ме във форма. Все пак 56 години отдаденост на земеделието не са малко, нали!?

(повече в Агровестник – стр. 19-22)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!