„В зърнопроизводството се увеличават рисковете, но то остава водещ сектор на земеделието!“

*заявява председателят на ЗПК „Единство“в радневското село Сърнево Георги Калинчев, член на Тракийския съюз на зърнопроизводителите.

По актуалните въпроси в бранша разговаряме с г-н Георги Калинчев, председател на ЗПК „Единство“ в радневското село Сърнево. Кооперацията е член на Тракийския съюз на зърнопроизводителите, като той е бил дълги години в Управителния съвет на Съюза, включително и негов председател:

-В последните години, зърнопроизводителите не сме поставени в благоприятна позиция.Вярно е, че в началото на изтичащия период имаше мерки, които помогнаха за обновяването на техниката в много от фермите и кооперациите, но накрая,особено за стопаните от нашия регион системата за оценка при кандидатстване ни постави в неравностойна позиция,спрямо колегите ни от други райони на страната и спрямо други сектори – споделя г-н Калинчев. – Ролята на браншовите организации е значима, но държавната политика остава длъжник на стопаните,особено ако се има предвид практиката и ефекта, който е постигнат в същия бранш в други страни от ЕС. Разликата е в националните доплащания, които определят и приоритетите в политиката за подпомагане на селските стопани.

ЗПК“Единство“ е една от четирите кооперации, които са се запазили в Радневско и основните предизвикателства пред ръководството й са климатичните промени и динамиката на родния пазар,но същото важи и за останалите стопанствав страната и региона.

В Сърнево земеделието се прави по всички норми на аграрната наука, в кооперацията има агроном, екипът е с дългогодишен опит, техниката се обновява и поддържа на добро ниво. В последните години в стопанството са закупени по лизингови схеми зърнокомбайн „Джон Диър“, два трактора от същата марка с различна мощност, фадрома „Маниту“, шестметрова сеялка „Хорш“ и друга прикачна техника. Това обезпечава бързата реакция на екипа, който е готов веднага да излезе на полето, щом се отвори подходящият „климатичен прозорец“. Въпреки това резултатите през годините са различни:

– През есенната кампания сме засели 5500 декара с пшеница, 1800 декара с рапица и 800 декара с ечемик. През октомври обаче нямаше необходимата влага, а в първите дни на ноември засушаването продължи. Ако това се запази кълняемостта, особено при пшеницата, няма да бъде добра и от там, крайният резултат също ще бъде неудовлетворителен за нас – сподели Калинчев. – В този случай площите няма как да бъдат и застраховани, тъй като сушата не се признава като щета от застрахователните компании. През последните години климатичният фактор често обърква плановете ни. Затова при протеиновите култури, въпреки опитите за диверсификация, не се получи очакваният икономически ефект.

Субсидиите за соя, памук са по-високи, но не сме сигурни че ще приберем очакваните добиви. Отглеждахме нахут, но пазарът е доста нестабилен и цената е с много голям марж, така че сметката винаги може да не излезе. В кооперацията сме заделили и 1000 декара с люцерна. Основната култура напролет е слънчогледът. Но и тук цените са нестабилни.

Сушата като основна заплаха би могла да се тушира чрез поддържането на поливни площи, но една от най-големите грешки преди двайсетина години е съсипването на мелиоративната система. В Радневско тя е запазена само в района на оризищата край Коларово, Боздуганово и Землен. Според Георги Калинчев в бъдещите програми би било добре, ако се включат мерки за възстановяването на поливните площи, тъй като това е невъзможно да стане само със собствените ресурси на фермерите и кооператорите.

– Конкуренцията между земеделските стопани доведе до значително покачване на рентите. Очаквам това наддаване да спре, тъй като то може да доведе до негативни последици и дори до фалити. При нас, с решение на Общото събрание, рентата е обвързана с добивите и реалните икономически резултати. Смятам, че този подход е най-логичен и полезен за едно стопанство.

ЗПК „Единство“ през цялото време на съществуването си е и добър партньор и спомоществовател на всички обществени инициативи в Сърнево. Кооперативната техника редовно е ангажирана с почистването в селото. Подпомага се и местното читалище, църковното настоятелство и сърневското кметство. В лицето на колектива местната общност винаги е имала надежден партньор и приятел.

– Социалният аспект на кооперациите и земеделските фирми в селата е много важен, защото така поддържаме традициите и инициативността на местните жители. Ще продължим да работим по този начин, защото вярваме, че това е наша мисия – категоричен е председателят на сърневската кооперация.

Митко Славов

(повече в Агровестник – стр. 22)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!