В 12-ти (1403) брой на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР ЗА АПРИЛ – на стр. 2

ПОДРЯЗАХТЕ ЛИ КИВИТО? – стр. 2

ДИВАТА КОЗА – ЕМБЛЕМАТИЧНА ПРЕДСТАВИТЕЛКА НА ФАУНАТА! – стр. 3

КОПИТАТА НОСЯТ МЛЯКОТО – стр. 3

ЦЕНИ, БОРСИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – на стр. 4 и 37

ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ЗОНИ НАТУРА 2000 ПО ПРСР 2014-2020 – темата коментира на онлайн-семинар Лидия Чакръкчиева, главен експерт в отдел “Околна среда и климат” към МЗХГ – стр. 5-35

ПШЕНИЦАТА СЕ НУЖДАЕ ОТ СИЛНИ И КОМПЛЕКСНИ ЕФЕКТОРИ НА ХРАНЕНЕТО – на стр. 19

КАРИКС ИЛИ КАРАМБА НА BASF – ПОЛЗИТЕ ОТ РАСТЕЖНИЯ РЕГУЛАТОР И ФУНГИЦИД НАПРОЛЕТ – стр. 9-10

ДИГИТАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА KWS СА ОТЛИЧЕН ПОМОЩНИК ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И УСПЕШНО СЕ СЪЧЕТАВАТ С ПОСЕЩЕНИЯТА НА ПОЛЕТО – стр. 10-31

ПАКЕТ ПРОТЕКТ ЖИТНИ КУЛТУРИ ОТ ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ – РАЗУМНО И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНО РЕШЕНИЕ – стр. 15-16

РАБОТЕЩИ И ПЕЧЕЛИВШИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ, ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ ОПАЗВАНЕТО ИМ ОТ ВРЕДИТЕЛИ – това са основните направления в дейноста на екипите на “Ай Ди Империал” и “Агрева”. – стр. 17-18

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ШАМПИОНИ ОТ БАЙЕР – стр. 20-21

НЕЖНИТЕ ТЕМЕНУЖКИ – стр. 39

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 39

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!