В 13-ти (1354) брой на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР ЗА АПРИЛ -на стр. 2

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИ КАРТОФИ ЗАЛОЖЕТЕ НА ДОБРИТЕ СЕМЕНА И НА ТОРОВЕТЕ – стр. 2

В ПЧЕЛИНА ПРЕЗ АПРИЛ– стр. 3

СТРОНГИЛОИДОЗА ПО ПРАСЕТАТА– стр. 3

ЦЕНИ, БОРСИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – на стр. 4 и 33

КАКВО Е НУЖНО, ЗА ДА ЗАПАЗИМ И РАЗВИВАМЕ ПИПЕРОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ -стр. 5-6

ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОРТОВЕ СА УСЛОВИЕ ЗА МОДЕРНО ОВОЩАРСТВО -стр. 7-29

ПОЧВАТА– МЪЛЧАЛИВИЯТ УЧАСТНИК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – темата коментират доц. д-р тн Георги Митев и гл. ас. д-р Красимир Братоев от Русенския университет на стр. 11-12

СИГУРНОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕД – стр.32

ПОЛЕТЪТНА ПТИЦИТЕ! Кой ли не се е възхищавал на волния им полет и кой ли не е мечтал да полети като тях… – стр. 35

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 35

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!