В 14-ти (1355) брой на “Агровестник” четете:

НЕПРИЯТЕЛИ ПО РАПИЦАТА -на стр. 2

КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ БИОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА? -на стр. 2

ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ– стр. 3

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ ПУЙЧЕТАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОСТОЯННО ОСВЕТЛЕНИЕ -стр. 3

ОПИТ ДА БЪДАТ ОЩЕТЕНИ БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ГАЗ –стр.4

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА АПРИЛ –стр. 4

ЦЕНИ, БОРСИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – на стр. 29

АГРО БИО СЕМЕНА” ДОСТАВЯ ВИСОКОДОБИВНИ И АДАПТИВНИ ХИБРИДИ ПРИ ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – стр.9-24

КАКВОЕ НУЖНО, ЗА ДА ЗАПАЗИМ И РАЗВИВАМЕ ПИПЕРОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ? – стр.11-12

РЕШЕНИЯ ЗА ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ НА РАБОТАТА – стр.15

В СВЕТА НА ИНТЕРЕСНИТЕ ПТИЦИ. Най-голямата колония от чапли у нас е на езерото Сребърна. Какви видове се срещат у нас и по света – стр. 31

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 31

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!