В 22-ри (1263) брой на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР ЗА ЮНИ – на стр. 2

КРАТКИ ВЪПРОСИ – ТОЧНИ ОТГОВОРИ – В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА И ОВОЩНАТА ГРАДИНА – стр. 2

ПСЕВДОТУБЕРКУЛОЗАТА Е СИЛНО ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ КАКТО ЗА ЖИВОТНИТЕ, ТАКА И ЗА ХОРАТА – стр. 3

МАНОВИЯТ МЕД Е ПОЛЕЗЕН ЗА ХОРАТА, НО НЕ И ЗА ПЧЕЛИТЕ – стр. 3

ЦЕНИ, БОРСИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – на стр. 4 и 29

КРУПНИЯТ АРЕНДАТОР ОТ ТЪРГОВИЩЕ БОЖИДАР МИТОВ ОТПРАЗНУВА 60 ГОДИНИ – стр. 13-20

ЗАЩО КАРТОФЕНИТЕ НЕМАТОДИ СА ТОЛКОВА ОПАСНИ? Какви са симптомите на заразените с нематоди картофени растения? Кои са начините са извеждане на борба? – тези въпроси през последните години вълнуват все повече стопани.
Когато говорим за вредителите по картофите, на преден план изниква проблемът с колорадския бръмбар и с нематодите. От картофените цистообразуващи нематоди са познати два вида – жълтата или още златната нематода и бялата. И двата вида си имат собствени патотипове, съставът на популацията на които зависи от произхода на инфекциите и сортовете на отглежданите картофи.
Какви са възможностите за контрол на тези опасни неприятели? – стр. 31

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 31

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!