В 27-ти (1368) брой на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ГРИЖИ ЗА ДИНИТЕ И ПЪПЕШИТЕ – на стр. 2

ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ВОДА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА – стр. 2

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С РОЕВОТО СЪСТОЯНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАВНАТА ПАША – стр. 3

ГЪБИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ СА ЕДНАКВО ОПАСНИ И ЗА ЖИВОТНИТЕ, И ЗА ХОРАТА – стр.3

СРЕДНАТА ЦЕНА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ СТИГНА 1053 ЛВ НА ДКА ПРЕЗ 2019 Г. – стр. 4

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ЮЛИ – стр. 4

ЦЕНИ, БОРСИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – на стр. 4 и 29

НА ОТКРИТИЯ ДЕН НА “ОПОРА ЗАДЕН” И “КВС АГРО БЪЛГАРИЯ” В ЦАЛАПИЦА – стр. 15-16

STRIP-TILL В БЪЛГАРИЯ – ОПИТЪТ НА ФЕРМЕРИ И АГРОНОМИ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ – стр. 23-24

“АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ” ЩЕ СЕ ОПИТА ДА НАЛОЖИ НОВ СТАНДАРТ ЗА ПШЕНИЦА В БЪЛГАРИЯ! – стр. 27-28

ЗА БЪЛГАРИНА ЛЯСТОВИЦАТА Е СВЕЩЕНА ПТИЦА… Хората винаги са вярвали, че тя носи щастие в дома, в дома, в който се засели и предпазва от пожар и мълнии – стр. 31

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 31

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!