В 29-ти (1370) брой на “Агровестник” четете:

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ЛОЗЯТА – на стр. 2

СЕЗОННИ ГРИЖИ В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ЛЕХА – стр. 2

ВИТАМИН Д – ЕДИН ОТ НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ВИТАМИНИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ – стр. 3

ПАСИЩНАТА ИНФЕКЦИЯ УСТРЕЛ Е ОСТРА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ – стр. 3

ЦЕНИ, БОРСИ, ПАЗАРИ, КРАТКИ ВЕСТИ – на стр. 4 и 29

НЕПРИЯТЕЛИ В МАЛИНОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ- стр. 4

ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ В ДОБРУДЖАНСКИТЕ ОБЩИНИ НА ТЕМА: “ЕВРОПЕЙСКИ НЪДВОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ФИРМИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ – стр. 5-27

РАДИО КЛЮЧЪТ “LOT-41” НА “ТЕХНОПОЛ” УЛЕСНЯВА РАБОТАТА НА СТОПАНИТЕ – на стр. 9-10

НОВИТЕ НАВЕСНИ ПРЪСКАЧНИ НА АМАЗОНЕ UF 1002 И UF1302 – стр. 12-21

ИНОВАТИВНА ФУРАЖОСМЕСИТЕЛНА ТЕХНИКА ПОВИШАВА ПРОДУКТИВНОСТТА В МОДЕРНИТЕ ЖИВОТНОВЪДНИ СТОПАНСТВА! – стр. 19

ТЕМА НА ФОКУС: ТЕНДЕНЦИИ В СЕИТБЕНИТЕ ПРАКТИКИ И ПОСЛЕДНИ ИНОВАЦИИ В РАПИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО! – стр. 23

БИЛКА НА ЩАСТИЕТО, НА ЧЕСТТА И ЧИСТОТАТА, ПЛАНИНСКА РАДОСТ – МНОГО СА ИМЕНАТА НА РИГАНА! – стр. 31

РЕЦЕПТИ; АНЕКДОТИ; СКАНДИ-КРЪСТОСЛОВИЦА – стр. 31

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!