Гледайте по-малко декари със зеленчуци и прилагайте стриктно торене и растителна защита!

*За това апелира доц. д-р Петър Чавдаров- председател на Общото събрание научените и завеждащ отдел „Растителна защита“ в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Той представи на открит ден технология за отглеждане и правилно торене на пипер в демонстрационната ферма на Никола Чавдаров от Садово. Проявата се организира от Националната служба за съвети в земеделието по международен проект Nefertiti.

Демонстрация на тема „Ефект от групово използване на различни водоразтворими торове при фертигация на зеленчуци“ се проведе в стопанството на Никола Чавдаров от Садово. Проявата се организира от Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/. Тя е част от уникален международен проект Nefertiti, в който НССЗ,като представител на България и член на международен консорциум, е включена заедно с още 17 страни от ЕС. На демонстрацията присъстваха земеделски стопани от региона, консултанти, научни работници,представители на бизнеса в областта на земеделието. Събитието откри г-жа ПетяКуманова – главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ към НССЗ. В началото тя запозна присъстващите със същността на проекта Nefertiti и ползите от него за повишаване на знанията и уменията на земеделските производители, което да доведе до получаването на по-качествена продукция, респ. да ги направи по-конкурентноспособни на пазара.

Проектът Nefertiti, с пълно наименование „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“, стартира официално на 1 януари 2018 г. Той е с продължителност 4 години и ще приключи на 31 декември 2022г. Това е уникален проект на стойност 7млн. евро, който се финансира по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.Той обединява 32 различни институции и организации и се координира от Института по земеделски технологии – Франция.

Основната цел е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по различни теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове). В тях са включени земеделски стопани, организиращи демонстрации и институции, свързани със земеделието – съветници, неправителствени организации, както и представители на индустрията, образованието, научни институти и политици от 17 държави.

Резултатите от проекта ще бъдат систематизирани и споделени с широк кръг от потребители включително и чрез системите за научни знания и иновации – уточни г-жа Петя Куманова.

Две основни теми се обсъдиха в рамките на демонстрацията. „Използване на водоразтворими торове при различни формулации при отглеждане на пипер и домати“ и „Нови технологични решения при торене и отглеждане на пъпеши и салати“. Подробности по тях представи доц. д-р Петър Чавдаров. Той е председател на Общото събрание на учените в Института по растителни и генетични ресурси /ИРГР/ „Константин Малков“ – Садово, завеждащ отдел „Растителна защита“ в института и съавтор на директния български сорт алабаш „Ники“, одобрен от Изпълнителната агенция по селекция, апробация и семеконтрол /ИАСАС/ през 2015 г. Доц. Чавдаров представляваше собственика на стопанството и свой баща – Никола Чавдаров, който не присъстваше на демонстрацията:

– Като научен работник първо искам да ви запозная с технологията на пипера. Тази година съм заложил на хибридни сортове пипер. В един участък за първи път експериментирам със сорт Фантазия, който е бял пипер и в последните години е доста търсен на пазара. Чисто генетически белият пипер винаги изглежда по-светло зелен от капиите, които са разсадени около него. При разсаждането на културата седмица по-рано е внесен хербицид. След хербицида със специална фреза бяха направени високи лехи. В тях се внесе около 25-30 кг/дка тор и 15 кг амониев нитрат. След внасянето на тора отново се извърши фрезоване, след което се постави мулчиращото фолио. 10-15 дни след разсаждането наторихме отново с тор с високо съдържание на азот, което даде добър старт на културите. Относно поливането, виждате, че е капково, с 1 маркуч на ред, с дюза 2 л/час през 20 см, но догодина ще бъдат по 2 маркуча на ред. Това ще позволява поливането да е по-качествено и да не се преовлажнява почвеният хоризонт. След градушките направих листно приложение с тор с високо съдържание на мед в доза 300 мл/дка, както и почвено – по половин литър на декар.

5-6 дни след третирането с медта, внесох и тор с микроелементи – пак почвено. Лично аз съм привърженик на подаването на торове чрез капковата система, защото се усвояват по-добре от растенията.

Специално внимание искам да обърна на растителната защита. През последните години имах възможността да се включа в един международен проект във връзка с болести по пипера на Балканския регион. Тогава голяма група специалисти по растителна защита от няколко държави участвахме в периодични обиколки по страните. Групата установи, че във всички държави най-масово се разпространяват вирусните болести по пипера. Веднъж завирусени пиперовите растения – не очаквайте от тях добив. Плодовете са петносани, негодни за консумация и въобще нямат търговски вид.

Искам да отбележа и друго важно нещо. Важно е да се гледат по-малко декари, но качествено, с внимание към всяко растение. Само така ще се получи качествена продукция, за която ще има пазар и хубава цена. Защото много се хвърлиха на огромни площи най-вече заради субсидиите, а зеленчуците им нямат никакво качество – каза доц. Чавдаров.

Аделина ГЕОРГИЕВА

На снимката – доц. Петър Чавдаров /вдясно/ обясни ползите от правилното торене и растителната защита. По средата г-жа Петя Куманова.

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!