„Да изградим връзка между наука, производство и пазари!“

*призова на Открит ден, посветен на нетрадиционните зеленчукови култури, доц. д-р Даниела Ганева – директор на Института по зеленчукови култури“Марица“ – Пловдив. На опитното полена института се отглеждат над 10 вида,между които аспержи, артишок, девисил, пащърнак, ревен, рукола и др. Те са „под крилото“ на главен асистент д-р Цветанка Динчева от отдел „Технологии в зеленчукопроизводството“.

Открит ден на тема „Нетрадиционните и слаборазпространени зеленчукови култури в България – Технологии и проблеми на отглеждането“ се проведе в Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив. В конферентата зала бяха презентирани особеностите на редица екзотични зеленчуци, повечето от които се видяха и на живо на демонстрационнотополе на института. Проявата откри директорът доц. д-р Даниела Ганева. Тя коментира, че някои от нетрадиционните зеленчуци тепърва навлизат на българския пазар, а други са добре познати, но по-рядко приложими на трапезата и изрази надежда, че те ще стават все по-популярни както за зеленчукопроизводителите,така и за консуматорите. А в търговските вериги да се продава все повече българско производство.

dav

-Имаме голямо желание да направим връзка между наука, производство, пазар,преработка. Към всички тези култури има някакъв интерес от определен кръг производители и преработватели. Затова е важно да скъсим дистанцията по между си, за да видим какво се търси, в какъв вид да го предлагаме – в сурово или преработено състояние. За съжаление все още нямаме българска селекция на тези култури, но се надявам да създадем и някои български сортове – каза доц. Ганева и даде думата на главен асистент д-р Цветанка Динчева. Тя е младият научен кадър в ИЗК „Марица“ от отдел“Технологии в зеленчукопроизводството“,която е приела присърце да се занимава с нетрадиционните и слабо разпространени зеленчукови култури в България. И представи с по няколко думи отделните видове – аспержи, артишок, ендивия,черен корен, резенец, бисерен лук,рокамбола, физалис, батати, манголд, Савойско зеле, луфа, турнепс, дръжкова целина, патисон, пак-чой, рукола, кейл,романеско, фенел, девисил, лобода, цикория и др.

Гл.ас. д-р Цветанка Динчева представи и резултатите от изследване относно производството и пазара на нетрадиционнии слабо разпространени зеленчукови култури в страната. То показва, че от всички нетрадиционни зеленчуци,най-голямо желание има за отглеждането на аспержи, рукола и девисил, а най-малко на батати. Две трети от анкетираните смятат, че у нас има пазар за нетрадиционнитеи слабо разпространени зеленчукови култури, но той е за ограничен кръг от потребители.

След интересната й презентация всички участници в Открития ден посетиха демонстрационното поле с нетрадиционни зеленчукови култури. Гостите си тръгнаха с подаръци – разсад и свещи от аспержи, артишок, девисил и др.

Аделина ГЕОРГИЕВА

Снимки

На снимката отпред – част от научния колектив на ИЗК „Марица“ на демонстрационното поле с нетрадиционни зеленчукови култури

На снимката вътре – директорът на ИЗК Марица доц. Даниела Ганева /вляво/ и гл.ас. д-р Цветанка Динчева

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!