„ДА РАЗВИЕМ ПОТЕНЦИАЛА НА РАСТЕНИЯТА“ – Е НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ. ДНЕС ИМАМЕ И ОЩЕ ЕДНА: „УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

<> И нашата задача е да въведем такива практики, които да гарантират правилната употреба на пестициди – аргументирано сочат специалистите от Синджента България ЕООД.

<> Приносът на компанията за човечеството е запомнящ се: всеки седми домат на земята е на Синджента, годишно с програмите на компанията се добиват 4 млн тона памук, достатъчни за производството на 20 млн тениски. Синджента селекционира еднопорционната диня, черния домат, самопочистващото се от прецъфтелите цветове мушкато…

<> А когато погледнете безупречно изглеждащия стадион Уембли, знайте, че заслуга и за това имат специалистите на Синджента!

„Устойчива употреба на продукти за растителна защита в условията на нарастване на интензивността на земеделието в България“, тази беше темата на националния семинар, организиран от екипа на „Синджента България“ ЕООД през изминалата седмица в зала „Киото“ на Кемпински хотел Зографски в София.

В проявата взеха участие специалисти от Областните служби за растителна защита и агрохимия, експерти от БАБХ, от Министерството на околната среда и водите, представители на браншови асоциации и на неправителствени организации. Конференцията откри д-р Tенчо Тенев, зам. изп. директор на БАХБХ, с ресор продукти за растителна защита. А специалистите на компанията – Росица Младенова, регистрационен мениджър на „Синджента“, Петко Илиев, директор маркетинг, Любомир Вълчев, рег. мениджър за Сев. България, Елица Дипчикова, мениджър по зеленчуците, лозята и овощните култури, Христо Гаджев, рег. тeхнически мениджър за Южна България, поставиха на обсъждане последните изисквания за устойчивата употреба на пестициди, с оглед опазване на околната среда и запазване на биоразнообразието.

– Употребата на пестициди е изключително отговорна дейност от технологията на отглеждане на културите. През последните години ЕС прие директива 128, която задължи всички страни-членки на ЕС да приемат свои национални планове за устойчива употреба на пестициди – посочи в своето изложение д-р Тенев. Страната ни е сред тях и в края на миналия месец нашия национален план бе приет на заседание на МС. Сега ни предстои да изпълним постулатите, засегнати в този план.

Г-н Йохан Шулце-Аурих, глобален мениджър Seedcare на Синджента, Швейцария поздрави участниците в семинара и акцентира върху основните цели на световноизвестната компания в актуален план. А именно: интегриране на ежедневната дейност на фермерите с мерките за опазване на околната среда и устойчивата употреба на пестицидите; организиране на обучения, които целят да запознаят фермерите с мерките за опазване на околната среда, опазване на биоразнообразието.

– Ние като професионалисти поемаме отговорността да предложим продуктите със съвети за употреба, но за да се употребяват по устойчив начин, фермерите също трябва да участват в този процес – припомни лекторът. Нашият технически и икономически принос към повишаване на добивите и подобряване на технологиите в земеделието е значителен и този принос върви ръка за ръка с инициативите ни за устойчива употреба и обслужване на пестицидите.

Какво е Синджента, какво правим ние, екипът на компанията? Отговор на тези въпроси в своята интересна презентация даде г-н Петко Илиев, директор Маркетинг:

> Годишно с продуктите на Синджента се опазват толкова картофи, достатъчни да се произведат 1 300 000 т чипс;

> Всеки седми домат на планетата е произведен от Синджента, ежегодно с програмите на компанията се отглеждат 4 млн тона памук, достатъчни за производството на 20 млн тениски.

> Всяка година Синджента пуска на пазара 100 нови вида украсни растения.

> Компанията е създател на еднопорционната диня (Pureheart), добре позната в развитите страни и на черния домат (Кumato), с повишени вкусови и ароматни качества, вече предлаган и у нас и др.

> Всяка година Синджента пуска предлага на градинарите над 140 вида нови зеленчукови култури. Вече около 6 000 служители на фирмата се занимават с развойна дейност – създаване на нови технологии, нови продукти. През 2009 г компанията надмина 1 милиард долара инвестиции в научна дейност и развитие на нови технологии. И тези средства се увеличават, това е устойчиво капиталовложение в наука и за в бъдеще ще носи ползи на земеделците по цял свят.

> Синджента първа в света селекционира мушкато, самопочистващо се от прецъфтелите цветове. И то е истинско предизвикателство за озеленителите!

> С професионалните продукти на Синджента се поддържат стадиони и голф-игрища. Когато погледнете тревата на стадиона Уембли, трябва да знаете, че заслугата за това е на нашата компания.

ВМЕСТО ОБОБЩЕНИЕ: Високопродуктивните хибриди семена, ефективната растителна защита, качествените торове за листно подхранване и не на последно място подкрепата на екипа на фирмата със знанията си, водят до високите резултати. Оставаме верни на девиза: Да развием потенциала на растенията!

Но прилагането на технологиите изисква и ЕТИЧЕН ПОДХОД по Кодекса на потреблението на Световната организация по прехрана. Тези принципи са залегнали и при специалистите от компанията в световен мащаб.

На снимката: част от екипа на „Синджента България“ и лекторите, взели участие в националния семинар: отляво-надясно Йохан Шулце, Швейцария, Росица Младенова, Любомир Вълчев, Елица Дипчикова, Петко Илиев и Христо Гаджев.

(повече в Агровестник – стр. 9-10)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!