ДА СИ ЗЕМЕДЕЛЕЦ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, А ИСТИНСКО ПРИЗВАНИЕ!

*Двама председатели на Видинския съюз на зърнопроизводителите – бивш и настоящ,и успешни фермери Александър Александров (вдясно на снимката) и Жечко Андрейнски – за бизнеса, за родния край, за поколенията и бъдещето…

-Предизвикателство ли е да си земеделец в Северозападна България?– с този въпрос започнахме разговора с главните организатори на Петия аграрен семинар в Спа хотел „Скалите“ в Белоградчик, който за сетен път доказа,че е необходима и полезна проява за отрасъла и в този край на страната.

Ал.Александров: Аз смятам, че не е предизвикателство, то е призвание. Този, който е започнал преди доста години, в момента работи и ще работи още много години. При немалко колеги, включително и при мен приемствеността е факт. 28-30 години в този бизнес са достатъчно дълъг период от време, за да осъзнае човек къде работи, при какви условия работи и как трябва да се работи.Разбира се, имало е и „проба-грешка“,но вече бизнесът не стои на това ниво.По-младите колеги имат от кого да се поучат, докато ние нямахме тази привилегия в ония години и това би им донесло много по-бърз успех, отколкото при нас.

Със самочувствие и задоволство искам да посоча, че ние, производителите в Северозападна България, сме успешни български фермери.

Ж.Андрейнски: При нас предизвикателствата са всеки ден, тъй като в земеделието има ситуации,събития, които не се повтарят, които са непредвидими, но колегите в нашия регион са вече отсети и са останали стопани,които милеят за земята и работят с голямо желание, със завиден професионализъм.Така че за мен да си земеделец трябва да ти е на сърце, то е действително призвание.

– Основахте вашия съюз преди 10 години, кои бяхте първите ентусиасти?

Ал. Александров: 27 зърнопроизводители бяхме при основаването на Видинския съюз на зърнопроизводителите. Преди това в страната имаше регистрирани такива структури, но и ние бяхме мотивирани и смятахме, че само така – обединени и силни можем да постигаме добри резултати. Било чрез разговори, в диалог и други форми, разрешени от закона, да постигнем този резултат, с който днес можем да се похвалим. Естествено има още какво да надграждаме. В новия програмен период изискванията са много, но българските фермери, респективно видинските са в състояние да отговорят на тези предизвикателства…

Ж. Андрейнски: В момента членовете на съюза са 50, през годините приемахме нови, някои ни напуснаха, тъй като техните лични интереси бяха поставени по-високо от тези на съюза. И в тази връзка трябва да кажа, че без наличието и подкрепата на националната асоциация ние самостоятелно не бихме постигнали нищо. Постиженията ни радват, и те са за всички зърнопроизводители в страната, а не само за членовете на даден съюз или на НАЗ.

Искам да посоча, че за тези 10 години Видинският съюз на зърнопроизводителите израсна и в момента

НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ СТОПАНИСВАТ НАД 350 000 ДКА ЗЕМЯ.

На последното общо събрание бяха приети четирима нови членове.

Ал. Александров: Ние работим в регион с демографски срив, но както се казва „камъкът си тежи на мястото“! Нашата област е доста пъстра като дадености, но всеки успява да постигне резултати.

Аз съм умерен оптимист и мисля, че е твърде вероятно в следващите 10-15 и може би повече години Северозападна България да стане АТРАКТИВНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ!

И ще ви отговоря защо, защото независимо от демографските проблеми, които ни „връхлетяха“ на фона на цялата страна, смятам, че нашият район е екологично чист, имаме Дунав, имаме Стара планина, имаме реки, имаме близост до Европа, макар че в момента сме най-изостанали в икономическо отношение. И това би привлякло желаещи от големите градове, които са пренаселени, да дойдат тук, да започнат бизнес, не само земеделие, разбира се. Във времето на IT технологиите хората биха могли да се занимават с много и различни бизнеси.

Ж. Андрейнски: Трябва да работим в посока диверсификация на културите, за да отговорим на почвено-климатичните условия, които се променят непрекъснато. Населението намалява, но трябва да се стремим към механизация на процесите в сектора. Независимо от това е повече от необходимо да осигурим целогодишна заетост на хората, за да са спокойни, че имат гарантиран доход.

Разговора води Велина ДИНЕВА

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!