ДВИГАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Е ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО!

* категоричен е г-н Георги Георгиев, собственик на ЕТ „Агроцентър – Г. Георгиев“ и председател на Съюза на зърнопроизводителите от Поповско, чиито членове обработват около 400 000 дка земеделски площи.

* Агробизнесменът е специализирал в Германия, освен с отглеждането на основните за страната култури, развива и друга дейност – производство на люцернови гранули и пелети от слама.

Скоро след като отмина стачната готовност за земеделски протести, разговаряхме с г-н Георги Георгиев, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Поповско. В организацията влизат 38 стопани от района на Попово, Омуртаг, Търговище, които стопанисват близо 400 000 дка земи.

– Националната организация на зърнопрозводителите и местната браншова организация бяха учредени покрай проблеми, сходни със сегашната ситуация. Преди 11-12 години акцизът за горивата не ни се връщаше – започна разговора нашият събеседник. – Само преди дни ни бяха преведени сумите за него, но за … 2016 г. За съжаление и до ден-днешен изплащането му е неритмично, липсва системност. Бяхме в стачна готовност, защото с новия закон за нефта и нефтените продукти бяхме приравнени с търговците на горива. Вярно, че сме сериозни потребители на гориво, но не сме търговци и не е възможно нашите тежки машини да зареждат на бензиностанции. С Наредба 18 имаше опит да ни се на наложат неизпълними условия които биха довели до невъзможност да си вършим работата.

Отменихме протестите, защото се договорихме с управляващите да изпълняваме законовите изисквания, които съществуват и в момента. И в момента работим по правилата: купуваме горивото, плащайки всички налози. След като цистерните ни заредят в срок от 3 часа декларираме доставката и информацията е подадена до всички компетентни органи, обясни Георги Георгиев.

Другият кардинален проблем, който според него трябва да се реши в агросектора е промяна в Закона за браншовите организации. Необходимо е всеки от секторите да има национално представена организация, която да преговаря от името на бранша с министерства, да защитава интересите на своите членове. НАЗ е такава организация, но е важно и другите сектори да излъчат адекватни структури – животновъди, зеленчукопроизводители, овощари и др.

На регионално равнище съществува друг препъникамък за земеделците от Поповско – недостатъчна уреденост при очертаването на парцелите. Причината е, че 10 села от общината влязоха в кадастъра, а досега информацията за земеделските имоти се поддържаше от специализирани фирми. Това преминаване от фирмите към кадастъра създава неточности, някои парцели остават неопознати и т.н.

Според председателя на местната структура през новия програмен период зърнопроизводителите нямат необходимия достъп до финансиране по европейските програми. Акцент в новата ПРСР е преработката на суровини, но за съжаление този механизъм засега не е проработил и не е довел до желаните резултатите. Българското зърно продължава да се изнася като суровина в чужбина, а не се преработва в страната и не носи добавена стойност. Изместен е фокусът на тази програма към проекти, които не успяват да създадат устойчивост.

И тъй като зърнопроизводството е основният двигател на българското земеделие, стопаните трябва да имат възможност да разполагат с модерни машини.

За г-н Георгиев техниката е изключително важна, редом с познанията по технологията и растителната защита. През 1990 г. е завършил специалност „Растителна защита“ в Пловдив. Веднага започва като агроном в село Медовина и работи около година и половина. Специализира в Германия по линия на инициативата за развитие на селското стопанство в източноевропейските страни.

През 2009 г. той изгражда в село Дриново, Поповско цех за производство на гранули от люцерна и пелети от слама. Целта му е да затвори цикъла, като възможностите това да се направи със зърно са ограничени. Стопаните дават пари, за да остане сламата на полето. Със същите средства той от отпадъчен продукт я превръща в нещо полезно. Годишно е произвеждал около 3000-5000 пелети. Сега линиите са преустроени основно за производство на люцернови гранули със собствена суровина, във фермерството си г-н Георги Георгиев отглежда 2000 дка с тази култура.

Обработва 25 000 дка в няколко села от Поповския край: Дриново, Еленово, Славяново, Баба Тонка, Берковски и др. Около 10 000 дка е пшеницата. Отглежда 4000-4200 дка царевица. Миналата година добивите му са достигнали до 820 кг/дка. Слънчогледът е 7000 дка. Нахутът е новата култура в структурата на стопанството.

Стопанството разполага със сериозна складова база – силозен тип за 12 000 куб. м и плоски складове – за 9 000 тона. Реализирал е успешно 4 проекта и е преоборудвал технопарка с модерни и високопроизводителни машини.

Г-н Георги Георгиев вярва, че въпреки проблемите, да се занимаваш със зърнопроизводство е перспективен бизнес. И че пътят на успеха е в информираността и надграждането в бизнеса…

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-31)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!