ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ „АГРАРНАТА НАУКА В ПОЛЗА НА ПРАКТИКАТА”

Ще се проведе на 16 май 2018 г., от 09:30 часа в Институт по аграрна икономика гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 1 (централно фоайе и читалнята на ЦСБ).

Денят на отворените врати се организира от: Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, Институт по декоративни растения, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, Институт по криобиология и хранителни технологии, Институт по животновъдни науки, Агробиоинститут. 

Денят на отворените врати ще Ви представи: Проект: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” – Ръководител на проекта проф. д-р Нина Котева ; Новите технологии в Научно-информационната дейност – Румяна Василева ; Семинар на тема: „Младите в аграрната наука”.

***

 

А във връзка с провеждането на Национална библиотечна седмица (14-18.05) ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА ще проведе дни на отворените врати, 14 – 31 май, в рамките на които ви предлага: безплатна едногодишна читателска карта; лекция на тема „Новите технологии в научно-информационната дейност” – Р. Василева (16 май, 10.30 ч. в читалнята на ЦСБ) и библиотечно-информационни консултации.

З А П О В Я Д А Й Т Е!

София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1

 

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!