Държавата е „мащеха“ за родния бизнес!

*е мнението на Ясен Наков, който обработва около 20 000 дка в четири общини, три от които са засегнати от тазгодишната суша.

Ясен Наков е строителен инженер по образование,но близо 30 години развива успешно различни видове бизнес. Притежава хотели и ресторанти в София и Драгоман, като познава предизвикателствата пред инвеститорите в тези сфери. От 2011 г. се занимава със зърнопроизводство и обработва около 20 000 дка земи в четири общини – Драгоман, Сливница, Връбница и София. За съжаление само 700-800 дка са в Столична община, където почвите са по-плодородни. Останалите близо 85-90% са нископлодородни и са в необлагодетелствани и високопланински райони. Вече близо 8 години работи в агросектора, но смята,че той все още не се отблагодарява подобаващо и няма необходимата възвращаемост на инвестициите.

През тази година сушата сериозно се отрази върху добивите на едни от основните земеделски култури. От 8 април до края на септември в три от общините са паднали около 103 литра дъжд, а в Софийско е имало три пъти повече валежи. В момента липсата на влага е нанесла опустошителни щети на 2000 дка с рапица. За трета година тазикултура е пълен провал. В недобро състояние са и 10 000-те декара засети есенници, тъй като липсват валежи и няма запаси от влага в земята.

-Изминалата стопанска година беше добра за пшеницата, но трагична за слънчогледа и царевицата заради сушата, обобщи агробизнесменът. – Близо 9000 дка заложихме с пшеница, от която прибрахме средно по 500 кг/дка, което е добро постижение за преобладаващите неплодородни почви. Ечемикът се „отплати“ само с 400 кг/дка. Трагични обаче са добивите от 4000 дка със слънчоглед. Около половината е по технологията „Експрес“, 25% -високоолеинов и 25% – конвенционален. В Софийско някои ниви „пуснаха“ 750кг/дка, но в Драгоманско получихме само 300 кг/дка.

Ясен Наков отчита, че до голяма степен тези недобри резултати се дължат на грешки при обработките, имало е периоди, когато не е могло да се влезе в нивите. Обаче засушаването е влошило положението и е нанесло още по-сериозни щети. Недоволен е и от представянето на 4000-те дка царевица,от които е прибрал само 400 кг/дка.

Тъй като има представа и от други бизнес-сфери,арендаторът забелязва много проблеми в агросектора. „Като цяло, държавата ни е „мащеха“ за бизнеса!“, обобщи ситуацията той. Въпреки че работи в необлагодетелстван район с тежки почвени условия, проектопредложенията му получават по-малко точки. Едва през март т. г. е бил одобрен негов проект по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ на ПРСР, след като е внесъл през 2015 г. Проектът му е на стойност 1,5млн. лв. и включва закупуване на техника и изграждане на силозно стопанство в базата му в село Габер. В момента тече строителството на 3 силоза с капацитет по 2000 тона.

– Изискването е строително-монтажните работи да приключат до зимата на 2020 г., но с българските строители това е много трудно – посочи г-н Наков. – Разполагаме и с плоски складове за около 5000-6000 тона продукция. Реализирахме и проект по 121 мярка на ПРСР от миналия програмен период, чрез която закупихме също техника и прикачен инвентар. Разочарован съм обаче, че инвестицията ми бе възстановена не на 60%, а на 40%.

В момента разполагаме с три комбайна от марките „Кейс“, „Клаас“ и „Фенд“ и 7-8 трактора, част от които са втора употреба.

По време на проверките на компетентните органи по проектите имах усещането, че проявяват прекалена подозрителност. Вместо отношението към нас е да е положително, понеже инвестираме в такива необлагодетелствани райони. Не се отчита и фактът, че хора като мен създават работни места. С годините сме сформирали сравнително добър екип от 20-на механизатори и работници.

Ясен Наков призна, че успехът му в различните бизнеси се дължи на някои важни качества – коректност и точност в отношенията. Както и на добра преценка на пазарните условия. След като финализира строителството на силозите, смята да проучи възможността за изграждане на преработващо предприятие…

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-23)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!