„Елена Груп“ Попово – по пътя на модерното земеделие

* Фирмата стопанисва 20 000 дка в общината, като планира и засаждане на лозя и овощна градина в село Медовина. Управителят на дружеството Русан Цанев се надява следващите години да са по-добри в климатичен и бизнесплан.

„Елена Груп“ ЕООД Попово е една от водещите земеделски фирми в общината. Тя е част от едноименния холдинг и развива модерно земеделие. Управителят й – агроном Русан Цанев, е с над 30 години професионален опит в агросектора, а от 10 г. е в холдинга. Той задълбочено представи условията за развитие на тази дейност в района на Поповско:

– Дружеството ни обработва 20 000 дка в 10 населени места на общината. Тук са налице различни почвени и ландшафтни условия, като денивелацията на терена в отделни землища е 250-300 м. Около град Попово земята е по-равнинна, като преобладават излужени и наносни почви, а в селата с пресечен терен – сиви и кафяви. Това изисква сериозен анализ на прилаганите агротехнологии, както и използваните сортове.

През годините спазваме правилото на „златната среда“, като съотношението между пролетници и есенници е 50% на 50%. Пшеницата е 7000-8000 дка, като залагаме на вносни и български сортове. И при нас слънчогледът е една от основните култури, която залагаме на площи от 5000 до 7000 дка. Царевицата е около 1000-1500 дка и повечето е на поливни условия. Около 5% от обработваните земи са угар, което има положително значение върху плодородието им.

Фирмата разполага със складови площи, така че да изчакаме момента с най-подходящата цена за реализация на продукцията. Единият ни силоз е с вместимост от 4000 кубика, като отделно имаме плоски складове с капацитет 2000 тона. Реализираме реколтата основно на търговци, които я доставят на пристанище Варна.

Машинният парк е изцяло осъвременен. В центъра му е високопроизводителен комбайн „Клас Лексион“, а тракторите са седем, като четири са „Джон Диър“, а останалите – „Клас“. Два са успешно реализираните проекти по Програмата за развитие на селските райони от двата програмни периода, с които е осигурена част от модерната техника.

„Елена Груп“ ЕООД разширява своето портфолио и планира изграждане на лозе и овощна градина в село Медовина. Лозята ще са 40 дка, като основните сортове ще са пино ноар, мерло, каберне. Около 70 дка ще бъдат засадени със сливи – предимно сорт „Стенлей“.

От дистанцията на дългогодишния си опит в агросектора, Русан Цанев посочи множество проблеми на национално и местно ниво. Всички стопани изпитват затруднения от начина на превеждане на директните плащания. Те се предоставят на няколко транша и то в периоди, когато земеделците са си осигурили средства за грообработкиите по други начини.

През последните 1-2 години изкупните цени на продукцията не са особено добри, което рефлектира върху финансовото състояние на икономическите субекти в бранша. Не се приемат законови промени, предоставящи възможности за комасация на парцелите. Всяка стопанска година споразумяването е труден процес, защото всеки иска да обработва най-хубавите ниви.

Най-голямата болка на Русан Цанев е, че държавата нехае за напоителните съоръжения, които са условие за успешно земеделие.

Освен това има практика земите от държавния и общинския поземлен фонд да се предлагат на високи наемни цени, което изправя пред проблеми кандидатите да ги стопанисват. Хубаво би било да се оптимизира политиката и начините на предоставяне на тези парцели.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!