ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Е ПРЕПИТАНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЯ ОТ РОДА МУРАТОВИ

*Младият фермер Исмаил Муратов отглежда заедно със семейството си 140 месодайни говеда „Херефорд“ край Якоруда и стопанисва около 2500 дка земя.

Исмаил Муратов от Якоруда е на 28 г. и се занимава с фермерство откакто се помни. Отглежда 130-140 месодайни говеда „Херефорд“ с помощта на майка си Айше и баща си Исмет. С овце и крави са се препитавали неговите баба и дядо, както и поколения от неговия род. Младият фермер учил за полицай, но открил, че професията не му допада и отново се върнал към „корените си“. В Якоруда животновъдството е традиционен поминък, като само в града са над 10 стопанина, които са се насочили основно към говедовъдството. Районът е изключително подходящ за този бизнес, тъй като Якоруда от юг и изток е заграден от Родопите, а от север и запад – от Рила. Населеното място е на около 900 м н.в., обаче пасищата наоколо са окъдни.
Фамилията ползва около 1800 дка ливади от държавен поземлен фонд и още 600 дка наети и собствени. От известно време се опитва да наема пустеещи зами и да ги облагородява, но процесът е трудоемък. Тук е и необлагодетелстван район, а земите са 8-9 категория.
Муратови дълго експериментирали с различни породи животни, докато от 10 години избрали окончателно „Херефорд“. От няколко години залагат на изкуствено осеменяване, което коренно променя продуктивността на стадото. Така са организирали процеса, че от декември до първите месеци на годината да приключат всички раждания, така че телетата да пашуват в топлото време заедно с майките си.

-Първо ги извеждаме на пасища на 16 км от Якоруда, след това ги качваме на пасища на 1800 м височина. През летните месеци наемаме планински ливади на около 2500 м височина в парк „Рила“, където стадото по изискванията на мярката за пасторализъм трябва да пребивава 90 дни. През есента телетата вече са 180-280 кг и ги предлагаме на клиенти, основно за ремонт на стада, но и за клане. Въпреки че животните са изключително качествени, изкупните цени са твърде ниски – 2,70-3 лв./кг живо тегло – оплаква се Исмаил.
Въпреки, че породата отлично се адаптира към планинските условия, отглеждането на стадото е скъпо не само от гледна точка на изхранване, но и на лечение.

-Стискаме зъби и продължаваме да се борим. Така е било във фамилия Муратови от време оно и ще продължим да сме фермери – усмихнато обобщава Исмаил.
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!