„Животновъдът трябва да има обработваема земя, за да бъде успешно стопанството му!“

* коментира дсн Димитър Георгиев, председател на Асоциацията за развъждане на Плевенската черноглава овца. В организацията членуват 94 стопани от цялата страна с около 22 000 глави добитък.

70 животни от породата плевенска черноглава овца представиха 10 фермера на Събора на овцевъдите, който се проведе край манастира „Свети Петър и Павел“ – Лясковец. Стопаните са от Северна и Централна България – Ловешко, Плевенско, Великотърновско.
– Избрахме най-елитните екземпляри по екстериор, млечност и тегло – обясни докторът на селскостопанските науки Димитър Георгиев, председател на Асоциацията за развъждане на плевенската черноглава овца. В организацията членуват 94 стопани от цялата страна с около 22 000 глави добитък. – Около 70 000 – 100 000 са всички животни заедно с кръстоските, като броят им в страната запазва нивото си през последните 5 години. Забелязва се леко увеличение от 5% на новоприетите стопани, като част от тях са млади хора. Включването им в асоциацията често е свързано с участие по мерките на Програмата за развитие на селските райони. В момента субсидиите са по 45 лв./глава, а за животни под селекционна дейност – по 80 лв. Помагаме при воденето на секционна дейност и оказваме професионална помощ при отглеждането на животните.
За съжаление, професията животновъд не е модерна в днешните времена. Трудът е непривлекателен и изключително тежък, тъй като е слабо механизиран. Реализацията на продукцията е сложна, като изкупните цени са ниски. Овчето мляко се предава за 0,90-1,40 лв./кг, а на 4,50-6 лв./кг живо тегло се реализират агнетата. Тези цени въобще не стимулират стопаните…
Един от важните въпроси е как да се повиши професионалната подготовка на работещите в сектора, която е на ниско ниво. Не само инвестиции са необходими, а и професионална грамотност за внедряване на техника в основните процеси – доене, хранене, почистване.
Лошо е структуриран и самият бранш. За да се развива едни фермер, трябва да има земя, за да отглежда сам зърното за фуражите. Наличието на обработваеми ниви създава стабилна база за ефективност на стопанството. Формулата „животновъдство със земя“ не е измислена днес, а е още от древни времена.
Породата на отглежданите животни също има значение, като Плевенската черноглава овца има много предимства. Две са основните – тя е поне на 100 години и е адаптирана към местните условия…
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!