„Загора Био“ ЕООД стопанисва най-високотехнологичната оранжерия в България

* Целта на ръководството е да подобри организацията и да повиши добивите – обяснява агрономът Димитър Герганов, който е и пряко отговарящ за производството.

„Загора Био“ ЕООД е част от старозагорския „Холдинг Загора“ и стопанисва най-високотехнологичната оранжерия в България – върху площ от 76 дка (обработваните площи са 56 декара, а останалото е заето от другите съоръжения). Това е комплекс от четири блока, развиващи над 100 хиляди растения в изцяло контролирана среда. Комплексът е създаден на два етапа, първият приключва в началото на 2015-а, а вторият през лятото на миналата година. Общият размер на вложените инвестиции е близо 10 милиона лева. Конструкцията на оранжериите е изградена от просторни и светли тунели с висока, готическа архитектура, широки по около 13 метра и високи близо 9 метра. Всичко вътре е точно и прецизно разпределено по зони. Обектът няма нищо общо със старите стъклени парници – задушни и много горещи през лятото, каквото познаваме отпреди трийсетина години.

– Всъщност технологията, с която работим, се прилага от 40 години, но ние разполагаме с най-новите съвременни технологии за Европа, които са усъвършенствали този способ – сподели агрономът Димитър Герганов, който е човекът пряко отговарящ за производството.

Оранжерията има „собствен климат“, за да поддържа исканите параметри, с минимални температурни отклонения. Градусите са в диапазона 15-25 градуса и се постигат с термоенергийни и светоотразителни екрани, двупосочни проветрители по арките, а собствена метеорологична станция следи локалните климатични промени. Компютър със специализиран софтуер управлява всички метеопараметри и системи в оранжерията, така че навсякъде температурата да е еднаква, по този начин се поддържа и подходящата влажност. Оранжерията като напълно самостоятелен интелигентен робот тихо отваря проветрителите си според посоката и силата на вятъра вън.

– Системата ни е изцяло компютъризирана, следи и слънчевата активност, осветеност, влажност, концентрация на въглероден двуокис в атмосферния въздух, необходим за развитието и продуктивността на растенията ни – добавя втория агроном Тотьо Петков. – Когато има дефицит на въгледвуокис, той се компенсира автоматично, за да обезпечи пълноценно фотосинтезата на растенията. Стените на оранжерията са от двупластов полиетилен, като между тях допълнително се вкарва въздух за ефективна топлоизолация през зимата и лятото.

Съоръжението е с хидропонно хранене, оросителна система създава изкуствен дъжд за допълнителна влажност. Лятно време при температура 40 градуса навън, вътре се поддържа 25 градуса. За късите зимни дни оранжерията е организирана с изкуствено вегетативно осветление. То е разработено в светлинен спектър с подчертани максимуми в два от цветовете, така че да провокират фазите на растеж и на плододаване. А инсталираната мощност в него е около 5 мегавата – повече от средноголямо машиностроително предприятие.

– В групата „Холдинг Загора“, като консуматор сме веднага след леярната и ковашкия завод – обяснява агрономът Петков. – В същото време разполагаме с едно от най-енергийноефективните решения не само в холдинга, но и в страната. Система за изкуствено движение на въздуха обезпечава да не се създават големи отклонения във върховете на растенията. На тях не трябва да им духа и да се разклащат интензивно, защото това ги стресира. Отглеждат се селектирани холандски сортове краставици, които са две разновидности – летни и зимни, които гарантират добрата реколта и са устойчиви на заболявания, особено на вирусните, които носят най-големи рискове.

Собствена лаборатория анализира нужната за растенията вода, а чрез самостоятелен компютърен модул към нея се добавят съответните хранителни вещества. Неусвоената вода се връща в специални съдове, от които преминава в не една, а в две вътрешнопречиствателни инсталации. Оттам с помпи и по тръби се вкарва обратно в оранжерията, където през капкообразуватели влиза в кореновата система на растението.

Дори покривът е с отопление, екранът му е термо и слънцезащитен, разпъва се и се движи програмирано. А в една обособена зона осветлението е специално проектирано.

„Загора Био“ притежава и собствено разсадно помещение. Наричат го „бебешка градина“. В оранжерията има над 100 000 растения, всяко от което в различен период от време развива между 7 до 12 плода. Повечето системи работят денонощно без човешка намеса. Служителите са обособени в няколко групи, на една смяна, всяка от тях е оборудвана с механизация. Тези, които обработват растенията, ползват подемници с работни колички, които се движат по релсов път между редовете. Той е многофункционален, служи едновременно и за отопление. За заетите с плодоотнемането има по-леки платформи. Изискванията към продукцията са високи. Има първо и второ качество – според грамажа и правата форма, което не засяга вкусовите качества.

В обслужващото помещение машини сортират автоматично продукцията, като отклоненията в грамажа са 1%. Техниката е последно поколение, произведена от световен лидер в сортирането на свежа продукция. Може да сортира дори и по цвят. От тук краставиците потеглят към големите хранителни вериги в цялата страна и към по-малки търговци от региона. Проблем с реализацията няма, по-скоро има дефицит, а интересът на търговците е голям

– Неслучайно фирмата ни се казва „Загора Био“ – обяснява още Димитър Герганов. – Параметрите, които следим, обезпечават биопроизводство. Когато се развие някаква мушичка, я унищожаваме с друг тип мушичка, за да е средата био.

Митко СЛАВОВ

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!