ЗАЛАГАМЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ЧИСТОПОРОДНИ ЖИВОТНИ!

*заявява Сирма Петрова. Заедно със съпруга си Виктор Матеев стопанисва 2000 дка в землището на с. Бабица, общ. Брезник и се грижи за 90 говеда от месодайната порода Абърдийн Ангус.

Фермата на Сирма Петрова и Виктор Матеев е изградена преди 4 години в с. Бабица,община Брезник. От 8 години се занимават със зърнопроизводство, като обработват около 2000 дка в землището на селото. От тях 1000 дка са пасища, ливади, люцерна и еспарзета.

Сирма Петрова е завършила китайска филология,но дълги години работи като експерт по европейски програми и проекти, включително и към бившия МИГ Брезник-Трън. Съпругът й е юрист, като е работил и в системата на МВР. В момента и двамата са записали магистратура по зооинженерство в Тракийския университет в Стара Загора.Обучението им позволява не само да получат задълбочени познания, но и създават полезни контакти.

-Въпреки че нямаме семейни традиции в агросектора, вземаме решения за бизнеса след сериозни проучвания и запознаване със специализирана информация. Така решихме, че ще се занимаваме с месодайно животновъдство и избрахме говеда Абърдийн ангус – започна да разказва дамата. – Избрахме местоположението на фермата като „картинка“, с художествен подход. Харесахме слънчева ливада и се оказа, че сме постъпили правилно. Фермата е модерна, като са направени заграждения с електропастир на две нива – дворно пространство от 10 дка и пасищен комплекс от 500 дка.

Разбира се, говедата са на свободно пасищно отглеждане и дори през зимните месеци предпочитат да са навън, дори гърбовете им да са покрити със сняг. Прибират се само следобедните часове, когато се зареждат хранителните пътеки.

Неслучайно се спряхме на тази месодайна порода,защото е по-непретенциозна и изисква по-малко грижи например от млекодайните говеда. В момента гледаме около 90 чистопородни животни. Отне ни години,докато изчистим генетичната линия, като първо се освободихме от кръстоските.Закупувахме качествени екземпляри от различни райони на страната. Голямо значение за родословието на стадото е,че избрахме още в началото елитен бик.Все още работим върху създаване на едно хубаво ядро на фермата, като идеята ние да имаме около 100 женски, които годишно да раждат поне около 90 телета.

Основното правило, което спазваме е, че залагаме на качествени животни – посочи Сирма Петрова. – Водещ процес в нашето стопанство е възпроизводството и отглеждане на телетата до 6-месечна възраст.

Съпругът ми ръководи земеделската дейност, като основните култури които отглеждаме са пшеница и слънчоглед. През последните години установяваме предимствата на т.нар. „зелена линия“ от люцерна и еспарзета, от които засяваме по 200 дка. Особено еспарзетата има висока хранителна стойност, заради съдържанието си на протеин.

Фокусирали сме се върху отглеждане на малки телета, които захранваме рано. Те бързо свикват да приемат концентрат, фураж с пшеница, слънчоглед и царевица. Редовно им се осигурява силаж и сено. Установили сме, че при практикуваната от нас технология на отглеждане, животните бързо израстват и са здрави…

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр.5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!