Запазва се интересът към кафявото говедо за производство на качествена продукция

* коментира Цветан Цочев, председател на Асоциацията за развъждане на кафявата порода – Севлиево.

През последните години се запазва трайно интересът на фермерите към кафявата порода говеда. Това е втората по разпространение порода в Европа. Отглежда се в страни с планински райони, като е традиционна за всички алпийски държави – Австрия, Италия, Швейцария, Словения, Германия. По тази причина е сред най-подходящите и за българските условия, смята Цветан Цочев – председател на Асоциацията за развъждане на кафявата порода – Севлиево.Членовете на организацията са 90 ферми от цяла България, в които се отглеждат около 5000 животни. Те са основно от Севлиевска, Софийска, Великотърновска, Ловешка, Ямболска, Сливенска, Добричка, Пловдивска, Благоевградска области и др.

Организацията разполага с два офиса в Севлиево и Ямбол, но има регионални представители във В. Търново, Търговище, София, които обслужват по-големи региони.

Настоящият брой на контролираните от АРКП – Севлиево, животни от породата се обяснява не само с факта, че има още една развъдна асоциация, но и с факта че преди 4-5 години преустанови дейност голяма ферма с 500 крави в Сухиндолско и ферма със 150 животни в Ямболско. Другата причина е промяната на Наредба 3, според която под селекционна дейност могат да минат само ферми с минимум 20 крави от породата. Стопани с животни под тази цифра продължават да членуват в Асоциацията, но нямат право на субсидиране за крава под селекционен контрол. През 2016 г. тази помощ беше около 276 лв/глава. През т.г. се очаква първият транш на подпомагането да бъде преведен до края на годината. Обявената минимална сума е 418 лв/глава по схемата за обвързано с производството подпомагане „Млечни крави под селекционен контрол“, посочи председателят.

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода с предназначение за производство на мляко, които са под селекционен контрол. Земеделските стопани трябва да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 4 000 кг мляко на млечна крава.

Според г-н Цочев едно от предизвикателствата пред животновъдния сектор е да се хармонизира родното законодателство с новия европейски регламент за развъдната дейност. Обаче продължава да стои големия времеви интервал между датата, в която асоциациите и фермерите заявяват подпомаганите животни. Асоциациите трябва да направят това до 30 януари, а фермерите до 30 май (или 15 юни със санкция). Това са близо 4 месеца, в които може да се промени броят на стадата – да умрат животни или да се родят. Съществува механизъм да се коригира бройката, но става трудно. Ако има разминаване в заявените бройки, асоциациите също търпят санкции, които са всъщност неизплащане на субсидиите.

Подпомагането на тези развъдни организации е за две основни направления в тяхната дейност. Първата е за водене на родословни книги на стадата под селекционен контрол, а втората е контрол на продуктивните качества на животните.

Членовете на АРКП имат идентични проблеми с останалите фермери в България. Един от тях е изкупната цена на млякото, която варира в различните региони. За щастие тенденцията през последните 2 месеца е да се увеличава. Липсва обаче пазар за угоени мъжки телета, а където има – цените са ниски.

Продължава процесът стопаните с по-малък брой животни да ликвидират своите стада. Малките производители по-трудно оцеляват в конкурентна среда.

В полупланинските и планински райони няма интензивно земеделие, има много ливади и е застъпено пасищното отглеждане на стадата. Там, където има възможност за такова отглеждане, може да са икономически ефективни и ферми с по-малък брой животни. Доказано за България е, че в тези райони най-подходящи са крави от Кафявата порода. Черношарената порода е по-продуктивна, докато фермите членуващи в АРКП-Севлиево имат средна млечност за лактация 5-6 т. За сметка на това млякото им е с много по-добри показатели – масленост над 4 %, протеин над 3.3%, плътност над 1.031. Затова кравите от Кафявата порода са предпочитани от фермери, които преработват своята продукция и работят по Наредба 23 за директни продажби от фермата.

АРКП-Севлиево е член на Европейската федерация на кафявата порода. Обаче българските развъдни организации са много млади, с около 10 години опит. За сравнение – европейските съществуват от над 100 години. Друг минус е, че преходът прекъсна традициите в селекционната дейност. В първите години на демокрацията бяха закрити цели животновъдни комплекси и ликвидирани елитни стада. У нас различните породи все още не са достигнали „тавана“ на продуктивните си въможности и сме под европейското равнище. Затова българските животновъди трябва да работят с помощта на Асоциацията в сферата на селекцията по отношение на млечната продуктивност, функционални показатели на породите, оптимизацията на храненето, отглеждането и други. Разбира се, има и български стада, които са покрили нормите, но това не е масово явление. Като цяло, у нас трябва да се повиши нивото на животновъдния сектор и това трябва да е приоритет, смята Цветан Цочев.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!