Земеделие и грозде с аромат на история

*Иван Георгиев от Ямбол обработва 3000 дка земя, на която залага основните зърнено-житни.

*ще разширява лозовия си масив, който се намира до НАР „Кабиле“. Мечтае да създаде винарна и да посреща туристи,които да се наслаждават на виното и на изгледа към археологическия резерват.

Инж. Иван Георгиев, собственик на „Георгиев Инженеринг“ ЕООД – Ямбол има разностранна дейност в областта на агросектора. Занимава се със зърнопроизводство,гроздопроизводство, мелиорации и др. Той е на 48 г. и е завършил ТУ „АнгелКънчев“ – гр. Русе, специалност“Мениджмънт на сервизната техника“.Създава дружеството през 1997 г. и се занимава със строителна механизация и мелиорации. Фирмата му участва при изграждането на участъци от Автомагистрала Тракия, извършва рекултивационни услуги в мини Марица Изток, мелиоративни работи в горското стопанство, направа на водни басейни, рекултивация на сметища.

Дружеството на инж. Георгиев обработва 3000 дка, които засява с основните полски култури.Пшеницата е 1000 дка, основно вносна селекция, като средният добив е 550-600кг/дка. Около 1200 дка е слъногледът, като се прилагат и двете технологии – „Експрес“и „Клиърфийлд“.

– Близо 250 дка са засети с кориандър, който е отличен предшественик на всички зърнено-житни. Поради пазарните условия площите в страната намаляват, тъй като тази култура трудно се реализира, а е лесна за отглеждане – може да се засява или напролет или наесен. Реколтирането й е през юни, като през м.г. се реализираше на цена от 40-50 ст/кг. Предлагаме я на фирми, които преработват етерично-маслени култури. Тя се изнася като заготовка за чужбина, основно за Индия и Близкия изток, посочи инженерът.

Дружеството разполага с модерен машинен парк – комбайн „Ню Холанд“ и четири трактора „Джон Диър“ с необходимия прикачен инвентар.

От 15 г. дружеството се занимава с изкоренаване на стари лозови насъждения и почвоподготовката по създаване на нови масиви. Има принос в създаването на около 80 000 дка лозя, много от които са по мярката за конверсия на винените лозя, по Националната винарска програма.

– През последните години сме се концентрирали в подчвоподговката и изграждането на трайни насаждения. Напоследък работим в районите на Ямбол, Сливен, Нови пазар, Харманли – посочи бизнесменът. – Забелязах, че продължава тенденцията стопаните да създават трайни насаждения. Освен традиционните, много от производителите избират нови френски, италиански или немски сортове.

Той е създал 400 дка лозя, които се намират близо до Национален археологически резерват „Кабиле“. Разположени са край Зайчи връх, където има подходящ тероар и изложение за такива насаждение. Това е точното място за отглеждане на грозде, като още древните траки са оценили местоположението. Богат е сортовият състав, като съотношението между бели и червени сортове е 60% към 40%. От първите отглежда Совиньон блан, Шардоне, Алиготе, Мускат, Юни блан, а от вторите – Мерло, Каберне, Пино ноар, Каберне фран…

– Тази година очакваме насаждението да навлезе в пълно плододаване. През м.г. прибрахме ограничени количества, като цената варираше от 30 до 80 ст./кг. Част от продукцията предложихме на винпромите, а останалата – на местното население за прясна консумация – обясни Георгиев. – Основният проблем в този сектор е липсата на работна ръка. Стремим се да механизираме операциите, разполагаме с два лозарски трактора. Обаче закупуване на машина за бране на грозде е непосилна инвестиция, защото струва над 250 000 евро.

Мечтата на г-н Георгиев е да изгради винарна с дегустационна в района на лозето. Идеята е да посреща туристи, които са посетили архитектурния резерват „Кабиле“ и искат да отдъхнат на чаша местно вино. Преди година-две е внесъл проект по мярка 4.2.“Преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, но не е бил одобрен. Тъй като не може да си позволи със собствени средства да изгради подобен обект и т.г. е внесъл проект, но все още няма отговор…

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!