Земеделците трябва да полагат грижи за родната земя и за съхранението на българските села

*убедена е Фиданка Ангелова, която заедно със семейството си обработва 2600 дка в с. Голямо Ново, обл. Търговище. Грижи се и за домашно стопанство с Черношарени говеда, кокошки и пуйчета, зеленчукова градина и съхранява атмосферата на селския двор.

Семейство Ангелови от Търговище са посветили живота си на земеделието – Фиданка е счетоводител, а Златко има солиден стаж в бившето ТКЗС – с. Дралфа. В бизнеса помага и синът им, който е завършил Селскостопанския техникум в гр. Павликени. От 2011 г. са регистрирали фирма „Агродима”и се занимават със зърнопроизводство. Обработват 2600 дка в село Голямо Ново. Землището на населеното място е от 12 000 дка, като работят заедно с неколцина колеги. Успяват бързо да се споразумяват,разбират се и си помагат с останалите арендатори.

Обикновено Фиданка Ангелова изготвя проекта на споразуменията и се занимава с комасацията.Тя води документацията на семейната фирма, занимава се с изготвяне на арендните и наемните договори, изплаща рентата.

През тази година семейството е заложило 100 дка пивоварен ечемик за пръв път, като са ползвали вносни семена. Пшеницата е 1500 дка. Сеят още царевица и слънчоглед.

-За съжаление категоризацията на земята в населеното място не отговаря на плодородието й. На места има ниви, които се намират в дере, а се водят 3-4-та категория – сподели стопанката. – Другият голям проблем е, че от земеделците, които работят целогодишно нищо не зависи.Определят ни както стойността на торовете, семената и препаратите, така и изкупните цени!

Фирмата разполага с необходимия машинен парк за обработка на площите. Комбайнът е„Клас Мега 204”, а тракторите са „НюХоланд”, „Беларус” , Т-150 и ТК 80. Основните обработки се извършват от сина и съпруга,които се занимават и с поддръжката натехниката.

През тази година част от продукцията ще бъде преработена като фураж за 8-те черношарени говеда. За изхранването им са заделили и 200 дка люцерна.

– Тъй като притежаваме част от стопанския двор в Голямо Ново, искаме да изградим нова ферма – споделя г-жа Ангелова. – Вече сме подготвили документите на трите парцела, на които искаме да строим обекта. В преговори сме с проектанти, които да ни подготвят проект, с който да кандидатстваме при отваряне на мярката 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” на ПРСР. Очаква се да бъде отворен ”прозорец” за прием на проекти през есента. Тъй като липсва работна ръка, искаме фермата да е напълно механизирана и да има и доилен робот.

Когатоне е заета с обслужване на фирмата, тяпосвещава времето си на зеленчуковатаградина в Търговищкото село. Отглеждавсичко – домати, пипер, лук, картофи изеле. Грижи се и за домашно стопанствос кокошки и пуйчета. Тя е свързана съсземята и смята за своя мисия да съхраниатмосферата на селския двор. Вярва, чеземеделците трябва да полагат грижи зародната земя и за съхранението на българските села.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-31)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!