ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО Е ГРЪБНАКЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО У НАС!

* категоричен е г-н Костадин Костадинов, председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

– Г-н Костадинов, изминаха повече от осем месеца, през които вие ръководите НАЗ. Каква е равносметката до момента?
– Аз сам оценка не мога да си направя. Оценката я дават колегите, всички земеделски производители. Според проучване кои браншови организации защитават земеделските производители, Националната асоциация на зърнопроизводителите е с 26% пред останалите. Периодът от февруари до сега за мен се оказа доста дълъг, защото проблемите вместо да намаляват, се увеличават.
Категорични сме, че всеки проблем трябва да се разрешава още в процеса на създаването му. Това означава анализ кога, къде и защо възниква, за да се тушира още в началото и да се предприемат нужните стъпки.
Още в началото се сблъсках със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и газ. Имахме постоянни срещи в парламента, по работни групи, докато извоюваме права за земеделските стопани. Последва Законът за ползване на земеделските земи, свързан също с много проблеми. Това, което е прието до момента като нормативна база, беше с идеята да работим по-леко и да няма административни тежести, но се оказа, че пак не е избегнато. В момента имаме проблеми с проектонаредбата за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени продукти, тъй като Законът беше дописан от икономическото министерство и създава много голяма административна тежест за земеделските производители. Срещаме се в работни групи с аграрното министерство, с юридическия отдел при всички постоянно възникващи проблеми.
Работихме по Закона за градушките, който още не е влязъл в сила. Там има какво да се дооправя. Започнахме работа и по Закона за поземлените отношения. Това е т.нар. кодекс, който обединява няколко закона…
Имаме много добър диалог с Министерството на земеделието и се опитваме да решим всеки проблем бързо, точно и да е в полза на стопаните. Поддържаме контакти и с другите институции, но агроведомството е реално министерството, което работи с нас. Чрез него и заедно с него ние търсим контакт с останалите. Според мен така трябва да бъде, защото в нашия бранш проблемите и дейностите трябва да се знаят от министъра и той да ни помага в диалога с другите министерства. Идеята е да направим нашия бранш по-лесен за работа.
Когато бях избран за председател на Асоциацията първите ми думи бяха, че ще се насочим към младите производители. Трудна задача, тъй като застаряването в сектора е видимо. Средната възраст у нас е над 60 години. Не сме на последно място в Европа, но сме на края… Сега е трудно един млад човек да стартира бизнеса си. Ще ви дам един пример с производството на лавандула в Добруджа. Много млади хора се насочват към етерично-маслената култура, започват, работят, виждат ползата. Но 10-20 или повече декари не са достатъчни. Това не е основен бизнес, това е допълнителен приход към семейния бюджет. Това не е агробизнес. Намираме се в район с такова географско разположение, заобиколени сме от Русия, Украйна, Черноморския регион и за да оцелееш, трябва да работиш, да произвеждаш, като в същото време се обучаваш.
За да останат младите хора в страната, ние ТРЯБВА ДА СЪБУДИМ ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО. То да стане икономически атрактивно, да виждат ползата, да открият смисъла, да работят и харесват земята. Това е трудно. Интерес към сектора има от страна на завършващите аграрно образование, но те се насочват по-скоро към търговските фирми. Ние обаче се опитваме да ги въведем в прякото производство.
В бъдещата ОСП имаме възможност сами да си планираме следващия период, да си възложим целите, начина на изпълнението им, да си определим приоритетите, като например защита на почвите и водите. Това е новото, това е положителното. Сега шансът е голям да направим плановете си според националните и дори защо не според регионалните особености на България.
Всеки месец ние и останалите браншови организации провеждаме срещи с представители на Министерството на земеделието, на които получаваме информация за въпросите, залегнали на срещите по работни групи в Брюксел. Казваме нашето мнение по теми, които ни касаят. Чакаме да се защити позицията на страната ни, тъй като самата програма за новата ОСП беше изготвена на същия този форум. Взаимодействието между Асоциацията и държавните структури в момента е много добро – постоянни работни срещи, постоянни групи, постоянно взаимодействие.
Галина НЕДКОВА

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!