Изграждането на индустриален парк е сред приоритетите на община Свищов за тази година

*Най-големият проблем на града е некачествено изграден водопровод, който оставя населението без вода, както и наличието на манган в нея – разказва кметът Генчо Генчев.

Свищов е спокоен град в Северна България, разположен на река Дунав. Със своята славна история, богата култура и академичен дух, градът уверено върви в посока на развитие и създаване на благоприятни условия за инвестиции. Общината е съставна част от област Велико Търново и включва 16 населени места с общо 35 652 жители. Кмет на община Свищов, вече пета година е Генчо Генчев,който преди това в два поредни мандата е управлявал село Царевец.

Географското положение на община Свищов е един от факторите, които влияят съществено върху нейното развитие и определят историческата съдба на населението.

Свищовско днес е един от силните земеделски райони във Великотърновско и страната. Той е сред важните промишлени и аграрни центрове във Великотърновска област. Крайдунавската община развива смесен тип икономика, основната дейност на фирмите са производство, търговия,услуги и доставка на хранителни продукти.

106 проекта на обща стойност над 61 млн. лв. е реализирала община Свищов за предходните 4 г.

– Основната цел на управлението през предходния мандат беше да се справим с наболелите и нерешени проблеми от миналото. Сред тях са неподдържана пътна и ВиК инфраструктура, занемарена жизнена среда в кварталите и населените места, неблагоприятни икономически условия за бизнес и инвестиции. Извършени бяха значими дейности в инфраструктурата, градоустройството, здравеопазването, образованието, културата, спорта, екологията, социалните дейности и др. Санирани бяха 25 жилищни блока, 3 административни сгради, детски градини, училища и читалища. Внедрените мерки за енергийна ефективност на сградите доведоха до икономии в разходите за отопление и по-качествени условия на живот – посочи г-н Генчев.

Извършени са дейности по изграждането на нови и ремонтирането на съществуващи тротоари в Свищов и селата. Изградени са 2 подпорни стени. Подменена е 60% от ВиК-мрежата в Свищов, както и в част от селата. Изградени и обновени са 25 детски и спортни площадки. Направени са значителни ремонтни дейности на всички църковни храмове в цялата община. Благодарение на държавната помощ от Министерство на здравеопазването, реализираният проект за модернизация на болницата и повишения лимит на дейностите, общинската болница е стабилизирана, няма забавяне на плащания и се развива в правилна посока. Проблем остава отоплението и поддръжката на огромната сграда, но общинското ръководство работи и по този въпрос.

През 2016 година в село Овча могила е разкрит първият в страната Кризисен център за борба с пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Инвестирани са 60 хил. лв. по програмата за Местни инициативи. През годините на своето съществуване Центърът доказва многократно необходимостта си в тежки ситуации, вкл. при усложнена зимна обстановка и др.

В продължение на започнатите дейности, Свищов реализира съвместно с румънската община Зимнич мащабен трансграничен проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ за близо 1 млн. евро. Той осигурява система за защита в областта на наводненията, земетресенията, опазване на горите и други бедствия, касаещи безопасността на населението.

Поради приноса си в тази област, по повод Международния ден на доброволеца – 5 декември, Генчо Генчев е избран за „Личност на годината 2019“ в ежегодния конкурсна ГДПБЗН – МВР и „Националната асоциация на доброволците в Република България“.

От разговора ни с кмета на Свищов разбрахме още, че през т.г. един от водещите проекти, по които ще работи Общината е изграждане на 27 жилища за социално слаби хора, като ще бъдат инвестирани 1,2 млн. лв. Предвидена е и инвестиция от близо 700 000 лв. в облагородяване на градската жизнената среда. За мащабно преасфалтиране на улици са заложени около 3 млн. лв. За подновяване на водопроводите в селата Морава, Драгомирово, Козловец и Хаджидимитрово са заложени около 1 млн. лв.

Индустриалната зона – един от приоритетите в развитието на града. Един от съществените успехи за ръководството на Общината в сферата на икономиката, е придобиването на право на собственост върху терените на бившите казарми в Свищов. Започнати са адекватни мерки за превръщането им в икономическо-технологичен парк, който ще е разположен на 350 дка.

– Най-радостното е, че забелязваме, че младите хора започват да се завръщат в Свищов! – констатира Генчев. – Най-големите проблеми на града – некачествено изградения водопровод и липсата на обезманганителната станция. На 18 януари т.г. тежка авария остави крайдунавския град без вода. Това е поредната от 77 аварии за последните няколко години, откакто продължава сагата с некачествено изградения водопровод. Загубите на общината от спешни ремонти възлизат на над 300 000 лв., но резултат няма. В същото време при всяка авария няма откъде да се осигури вода за града и две села с над 30 000 домакинства.

Свищовската вода, която се черпи от сондажи, е със съдържание на манган. Вече са водени преговори за изграждане на обезманганителна станция. „Виждал съм такава в крайдунавски град в Унгария – тя се поставя на изхода на водопровода и пречиства водата. За такова съоръжение са необходими милиони левове“, допълни градоначалникът.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-23)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!