Има приемственост между поколенията при зърнопроизводителите в Плевенско

* Около 80 стопани обработват 1,5 млн. декара в областта – посочва г-н Георги Милев, председател на Националната асоциация на земеделските арендатори – Плевен. Заедно със своя съдружник Даниел Митов той също се грижи за близо 19 000 дка.

– Близо 1,5 млн дка обработват членовете на Националната асоциация на земеделските арендатори – Плевен. Към момента те са около 80 производители, като през последните години няма голяма динамика на членската маса, както и новоприсъединени млади хора – поясни председателят Георги Милев. – Причината e, че земите в Плевенско са относително разпределени, както и че зърнопроизводството е дейност, изискваща сериозни инвестиции.
Основните проблеми на регионално и национално ниво в сектора са свързани с „изчистване“ на законодателството в бранша. Плевенската асоциация е част от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и подкрепя инициативите за нормативни промени. Вече са внесени в земеделското министерство предложения за промени в закона за ползването на земеделските земи, които ще улеснят споразумяването. Депозирани са идеи за новия Кодекс за земята, който предстои да влезе в земеделска комисия. Целта му е да урегулира поземлените отношения във всякакъв план, както и стопанисването на земите в страната.
– През последните години в Плевенско все по-малко са случаите на спънки при споразумяване в отделните землища. За съжаление, през този програмен период на ПРСР е затруднен достъпът на арендаторите до европейско финасиране. Иначе работим добре с местната администрация под шапката на МЗХГ и нямаме проблеми – посочи Георги Милев. Той оглавява организацията почти от нейното създаване, вече над 12 г. Занимава се със земеделие повече от 20 години. Още в края на 90-те заедно със съдружника си Даниел Митов учредяват дружеството „Вектор М“ ООД и се насочват към агросектора. Избират този бизнес случайно, по силата на обстоятелствата, но първо наемат 2000 дка в село Бохот. В момента обработват над 19 000 дка в пет землища – град Плевен и селата Кашин, Тодорово, Горталово, Петърица…
– Тази година беше изключително лоша – мека зима, суха пролет и дъждовно лято. Затова част от добивите в Плевенско не са високи, обясни фермерът.
Като цяло, в земеделието година с година не си прилича, но такава като 2018-та той не помни. Въпреки климатичните капризи, заедно със съдружника си се грижат за развитие на бизнеса. Имат модерен машинен парк, който е изграден със собствени инвестиции. Причината е, че Плевен не е селска община и дори в предходния програмен период не са имали възможност да се възползват от европейско финансиране. Разполагат с два комбайна, пет трактора, самоходна пръскачка, необходимия прикачен инвентар и др.
Тази година е щастлива в личен план за Георги Милев, тъй като неговият син – също Георги, е приет в Аграрния университет в Пловдив да изучава агрономство. Синът на съдружника му – Кристиян Митов пък т.г. завършва същата специалност.
– Затова сме щастливи, че в нашите семейства има приемственост и децата ни ще помагат в бизнеса – усмихнато посочи в края на разговора ни председателят на Националната асоциация на земеделските арендатори – Плевен, г-н Георги Милев.
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 24)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!