КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДОМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ?

*Все по-активната намеса на човека в изменението на природата, за по мащабното й подчиняване и контролиране, с ясното съзнание за глобална надпревара в икономическо развитие на човечеството, предизвиква проявата на редица неблагоприятни фактори, като промяна на климат, природни стихии, болести, природни и икономически сривове и т.н. Вероятно това отмъщение на природата ще се засилва във времето и ще оказва все по-негативно влияние, както в климат, икономика, така и в земеделието и здравословното изхранване на хора и животни.

Настъпи времето, когато всички трябва да започнем да се съобразяваме и да спазваме природните закони, да подхождаме отговорно и правим необходимото, за да възстановим природното равновесие, за да може земеделието ни да се развива в екологична насока.
Все повече се налага да се използват органични торове без химия, особено в зеленчукопроизводството. Добрият стопанин трябва да се грижи не само за посевите, но и за опазване на основния природен ресурс – почвите. Всеки земеделец трябва да знае, че ако в почвата липсват органични вещества, тогава и внесените минерални торове няма да се усвоят пълноценно от растенията. На практика в почвите има много хранителни вещества, но те са в неусвоима форма, или по-образно казано те са блокирани. За да няма този сериозен проблем, паралелно с внасянето на минерални торове, задължително трябва да се осигуряват и органични вещества.
В тези тежки и утежнени почвени и климатични условия, ви предлагам да използвате течния органичен и чист хуматен тор Хумустим. Особено добре реагират зеленчуковите култури и трайни насаждения. При тях използването му е комплексно и включва третиране на семена и посадъчен материал, листно пръскане и поливане. В Аграрния университет Пловдив е извеждан тригодишен опит с Хумустим, като целта е била да се проследи неговото влияние едновременно върху почвата и върху растенията. От публикуваните резултати става ясно, че Хумустим много силно активира почвообразувателните процеси, като с над 50% увеличава размножаването на полезните микроорганизми и с над 80% повишава дишането или почвената аерация. В същото време добивът е завишен с 19%, както и качествените показатели на произведената продукция.
ХУМУСТИМ е много силен и чист органичен хуматен тор, без химия. Неговият състав е само от хумусни вещества, хуматни компоненти, или както го наричаше покойния проф д-р Георги Сенгаливич „Хумустим е подвижен хумус“. Той е в течна форма и е много силен органичен концентрат. Това позволява да се използва в минимални дози, което го прави и най-евтиният чист хуматен тор на единица площ. Усвоява се много бързо от растенията, само за 6 часа се включва активно в целия метаболитен процес. Важно е да започне да се използва още с третиране на семената и посадъчния материал, следват листни пръскания през вегетацията на културите, а при интензивните култури се извършва и поливане, като се използва капкова инсталация на по-големи площи. Всички негови съставки са органични, в подвижна форма. Не трябва да се позволява тяхното изтичане в по-долните слоеве, а трябва да се задържат около активната коренова система.
Този богат органичен състав на Хумустим, голямото многообразие от всички макро и микроелементи на органична основа, неговото високо съдържание на хуматни компоненти и хумусни киселини, създават идеални условия за регулиране на метаболитните процеси на растенията и за активиране цялата им физиологична дейност. Това гарантира силно повишаване на имунитета към болести, активиране на фотосинтезата и увеличаване на хлорофила в растенията. Хумустим е много силен антиоксидант. Когато има стресови ситуации, като затормозени растения от климатични аномалии, от често използвани пестициди, от градушки, късни слани, киселинни дъждове, засушаване и др, той силно активира ензимните процеси в растенията и те много бързо преодоляват този стрес.
Това е доказано при изведени опити, но най важното е, че е проверен от много производители при различни култури. Когато се появят такива проблемни ситуации, винаги препоръчаме бързо да се използва Хумустим като листно пръскане, като дозата му се завиши 3-4 пъти. Това няма да навреди в никакъв случай на растенията, напротив те много бързо ще реагират положително и ще преодолеят тези стресови ситуации. Чистият му органичен състав позволява да се увеличават многократно дозите, без да има опасност за растенията. Хумустим няма алтернатива на нашия пазар като хуматен тор, с много високо съдържание на хуматни компоненти без добавка на макро и микроелементи на химическа основа. Неговият състав е изключително богат на всички макро и микроелементи, но на чиста органична основа, които много бързо се усвояват от растенията. Хумустим е натуралната, свойствената и така важната храна за растенията, които те с охота приемат.
Друго много важно условие за неговото използване е да се спазват препоръките за третиране на семена, листно пръскане и поливане в препоръчаните от нас фенологични фази през вегетацията на всяка култура. Те са съобразени със залагането на репродуктивните органи на растенията, които са много важни за формиране на по-висок добив. За тази цел сме издали подробни указания за неговото използване. Когато обаче се налага да се извърши листно пръскане от възникнал проблем, тогава се предприема незабавно пръскане с 2-3-4 пъти по-висока доза на Хумустим. На 4-5-тия ден, растенията се справят с този проблем, хлорозата се изчиства и те започват да се развиват нормално. Ако проблемът е много сериозен, може да се наложи, след 5-6 дни да се извърши повторно пръскане със същата завишена доза.
По-важни моменти при отглеждане на домати

Доматите са светлолюбива култура и изискват много светлина. Те трябва да са засадени на слънчеви места и на южни склонове.

Правилно поливане. Влагата, която трябва да се поддържа е 50-60%. Запомнете, доматите трябва да се поливат не често, а обилно. В същото време не трябва да се прекалява с поливките, достатъчно е да се поддържа една нормална влажност на почвата. Всяко претоварване на поливките води до получаване на домати с по-високо водно съдържание и с намалени вкусови качества. Най-добре е водата, с която се полива да бъде около 22-23оС, и в нея при възможност да се прибавя оборски или птичи ферментирали предварително торове.

Правилно и навременно торене. Основното торене на доматите с оптимални дози минерални торове, трябва да става преди образуване на завръзите, още в началната им фаза на вегетация. През цялата вегетация се извършва листно пръскане с Хумустим с доза не по-малко от 50 мл/дка. За личния двор, в една гръбна пръскачка от 10 литра вода, се слага 30 мл. Хумустим. Пръскат се всички зеленчукови култури в двора, включително овощни дръвчета, лозя, малини, ягоди, треви, листни зеленчуци, зеле, моркови, цветя, затревени площи. Използвайте Хумустим през цялата вегетация на доматите и другите зеленчуковите култури, като извършвате листно пръскане през 10-12 дена. Хумустим ще ви осигури добър цъфтеж и плододаване до късна есен. Ще ви гарантира екологично чиста храна, с много високи вкусови качества. Ще предпази растенията от неблагоприятните условия и значително ще увеличи добива.

Освен при доматите Хумустим има много добър ефект при всички зеленчукови култури, като пипер, патладжан, тиквички, всички листни зеленчуци, картофи, зеле, моркови и др. Особено добър е ефектът му при дини и пъпеши. Те стават с правилна форма, формират много добри вкусови качества, имат добър търговски вид.
Ако се спазват всички изисквания за правилното използване на Хумустим, той ще увеличи добива над 10-15%, ще ускори зреенето на зеленчуците и най-важното ще подобри вкусовите качества и тяхното съхранение.
Препоръчваме Хумустим да започне да се използва още с обработката на семената, за производство на разсад. Тъй като вече е късно, не съм засегнала начина му на използване при производство на зеленчуков разсад. Само искам да ви обърна внимание, че ефектът му е много добър, гарантира силен и здрав разсад с мощна коренова система. Това ще е тема на по-късен етап, в началото на следващата година.
Използвайте нашия сайт: humustim.com. В него ще намерите много информация за различните култури, указанията за неговото използване, има над 20 клипчета, на които ще видите и чуете много производители и наши учени, много препоръки. В него е публикувана и книгата ни „Хумустим дар от природата“ от проф. д-р Г. Сенгалевич – с много информация за Хумустим, както и публикувани резултати от изведени опити в най-големите земеделски институти в страната при всички култури.
За повече въпроси, свързани с начина му на използване и доставка, винаги може да се обаждате на моя телефон 0888 942 318.
Агроном Радка Малинова

(повече в Агровестник – стр. 7-25)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!