КАК ДА ПРОГОНИМ „НЕКАНЕНИЯ ГОСТ“?

<>От няколко години листоминиращият молец по доматите Тута абсолюта, сериозно тревожи зеленчукопроизводителите. Специалистите от „Агрис България“подхождат изключително отговорно и към този сериозен проблем, запознавайки фермерите с биологията на неговото развитие, както и с методите за ограничаване и ликвидиране на вредителя.

Уважаеми читатели, на многото питания от Ваша страна за повече информация по въпроси,свързани с разпространението, биологията,повредите, методите и средствата за борба с Tuta absoluta по някои зеленчукови култури и най-вече по доматите, за отговор потърсихме мнението на най-добрите специалисти в областта на зеленчукопроизводството. На нашата покана се отзоваха двама от водещите експерти от Агрис България ЕООД – д-р Кристиан Каменов и г-н Павел Павлов. Те се сблъскват фронтално от няколко години с тези проблеми, тъй като ежегодно произвеждат и доставят на българските производители милиони млади растения от домати и други зеленчукови култури.В два последователни броя на вестника ще можете да се запознаете с предоставената от тях информация по темата.

МАЛКИЯТ ВРЕДИТЕЛ С ОГРОМНИ ЩЕТИ! Един неприятел по зеленчуците с името Tuta absoluta (Meyrick) -листоминиращ молец по доматите, от няколко години сериозно тревожи българските зеленчукопроизводители и в частност производителите на домати.Неприятелят се среща както в големите оранжерийни комплекси, така и в по-малките стъклени и полиетиленови оранжерии,открити производствени площи и малки зеленчукови градини. Вредата, която нанася варира в широки граници – атакува надземните органи, главно листата,по-малко и плодовете. На практика,поразява цялото растение без корените.Загубите варират от няколко процента до пълно унищожаване на реколтата.Нашите производители са малко или повечезапознати с неудачите, причинявани отнасекомото, но си струва да се отделяповече внимание на тези проблеми, нанеговия биологичен цикъл, мерките законтрол на популацията, икономическитезагуби и т.н. Неприятелят е нов застраната, използването на едностранчивитеметоди за борба, преди всичко химическитесредства, провокират резистентност иуспешните решения със сигурност сасвързани с прилагането на интегриранподход.

Разбира се, най-предпочитаният гостоприемник е ДОМАТЪТ. В Европа, неприятелят прониква през 2006 г, най-напред в Испания. По-късно бързо се разпространява в Африка и Средиземноморските страни, където има сходство в климата на районите на произход – Южна Америка. Най-вероятно през Гърция и Турция, миниращият молец прониква и в нашата страна. Първите сведения за Tuta absoluta в най-южните райони у нас са от 2008-2009 г. За няколко години неприятелят се разпространи повсеместно. Има го на открито, и в оранжерии, и в Южна, и в Северна България.

За тази скоростна инвазия благоприятстват особеностите в биологичния цикъл на ДОСКОРО ЕКЗОТИЧНОТО НАСЕКОМО неимоверната му пластичност и приспособимост към различни условия. Също така, вероятна причина е и глобалното затопляне на климата в последните десетилетия. Едно обаче е сигурно, неприятелят притежава биологичен потенциал за широкомащабна и неограничена експанзия. Нарастващото производство на домати в закрити култивационни съоръжения, съответно увеличаващото се потребление на зеленчуци и в частност домати, са фактори които са предпоставка за повече внимание върху всички аспекти, свързани с борбата срещу неприятеля.

Жизненият цикъл на Тута абсолюта преминава по класическата схема на развитие на насекомите: яйце, ларва, какавида и възрастно. Годишно, при благоприятни за вида условия на външната среда, се развиват до 10-11 поколения. Обикновено възрастната женска снася около 200-250 яйца. Предпочита да полагат яйцата върху долната страна на листата. По-рядко директно върху плодовете или по други части на растението. До преминаване на яйцата в следващата фаза – ларва, са нужни 5 до 8 дни, а животът на ларвата приключва за 2 седмици. Толкова много снесени яйца и поколения годишно предполагат ГОЛЯМА ПЛЪТНОСТ НА НОВОИЗЛЮПЕНИ ЛАРВИ И НА ПРАКТИКА УВРЕЖДАНИЯ ПО ВСИЧКИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ.

Най-предпочитани от младите ларви са листата, но нерядко се атакуват директно и плодовете. Скоро след навлизането на ларвата под външната епидермална тъкан на плодовете, те загниват и стават абсолютно негодни за употреба. Най-масирана обаче е атаката по листата, където на един лист могат да се развиват по няколко миниращи ларви. Повредите, като плътност и обхват, нарастват с нарастване на ларвата и довеждат до пълно засъхване на листата.

Подобни насаждения имат вид на опожарени – стърчащи сухи стебла, с окапали листа и дребни негодни за консумация плодове. След приключване на развитието си, ларвата излиза на повърхността на листа и пада, търкулва се, върху почвата. Там какавидира и скоро се появява възрастната форма. Цикълът се повтаря.

Срещу Tuta absoluta да се прилагат всички известни методи на превенция и борба.

(Следва – как да спечелим битката с опасния вредител)

(повече в Агровестник – стр. 16)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!