КВАДРИЛАКТОР – ПОРЕДНАТА ИНОВАЦИЯ ПРИ ДОЕНЕ НА СТАДАТА

*Изделието е „златната среда” между традиционната базова доилна зала и робота.

Интересът към изделията на специализираното дружество за Инженеринг и механизация в животновъдството – „ИМЖ 2000” ООД, София и на тази селскостопанска изложба Агра беше впечатляващ. Редом с доилните агрегати, частите и консумативите за добиване и съхранение на качествена млечна суровина, екипът на утвърдената в това направление обслужваща фирма показа изключителна иновация – системата КВАДРИЛАКТОР. В един от дните имахме удоволствието да разговаряме с г-н Матиас Гертнер,пълноправен управител на „Импулса”,емблематично име в сферата на доенето.Ето какво сподели той:

-Занимаваме се с производството и доставката на охладителна и доилна техника за животновъдството. Централата на фирмата се намира в Източна Германия в град Елстерверда, където през далечната 1950 г. започва развойна дейност в направлението доилна техника за малки,средни и големи комплекси. С годините екипът разгръща пълна инженерингова дейност, цялостно оборудване за животновъдни ферми. Предлагаме и различни резервни части. Всичко това се е правило на едно и също място – започвайки от дребните резервни части и стигайки до крайния продукт. Фирма „Импулса” в онова време беше най-големият производителна доилна техника в тогавашния източенблок.

Тази машина, която представяме на изложението е новост на пазара. Ориентирана е основно към развитите държави – Германия, Австрия и Швейцария, където имаме доста големи клиенти. Много добри позиции завоювахме и в прибалтийските страни – в Литва, Беларус и се опитваме да възобновим пазара с Русия. Ние сме завод-производител и работим основно с представители и търговци. Чрез нашите партньори машините и изделията се продават, монтират и се обслужват от специализирани екипи.

Този доилен пост е автоматизиран, всички процеси са автоматизирани с изключение на поставянето на доилния апарат на кравата. Една от основните причини, за да конструираме това изделие беше редуциране на намесата на субективния фактор, на работната ръка. И не на последно място заради здравословното състояние на животните. Идеята е вимето да бъде максимално щадящо по време на доене. Чрез различни сензори, интегрирани в апарата, се разпознава с точност краят на доенето и се предотвратява „сляпото доене”. В точния момент се снема апарата от вимето. Задължително след всяко доене се прави дезинфекция, за да не се допусне пренос на паразити на други животни. Всички тези процеси, подчертавам, са напълно автоматизирани.

Най-интересното е, че апаратът е без млечна централа, а с 4 отделни канала – всяка цицка се дои индивидуално. Млякото след това отива към ваната за охлаждане.

Ние предлагаме една автоматична доилна зала. Този пост може да бъде монтиран както в изцяло нова ферма и доилна зала, така и в съществуваща вече ферма. Работата на дояча се свежда до това да се премества от пост на пост, да заложи апарата и всички процеси тръгват автоматично. Ние считаме, че все пак е добре да има човешко присъствие. Не можем да отхвърлим на 100% участието на работници в животновъдството.

В Германия е развито доста роботизираното доене и техниката, но има много хора, които виждат и недостатъци в това. Не са малко случаите, когато фермерите се разделят с робота и монтират автоматизирана доилна зала. Идеята е все пак да има човек, който да наблюдава процесите.

Предимството на нашата доилна инсталация е, че доячът има визуален контакт с животното. Кравите са по-спокойни по време на доене, процесът е значително улеснен, работата на персонала – също. Големината на доилната зала съответства на големината на фермата. Зависи колко животни се доят, каква е числеността на стадото. По такъв начин се конструира и доилната зала. Машината ни е доста надеждна и има малко експлоатационни разходи. Високото ниво на оборудване е ценово доста по-изгодно от доилен робот. Въвеждайки автоматизация във фермата, клиентът има право на избор, защото предлагаме по-базови модели и разбира се, такива във високо ценово ниво.

КВАДРИЛАКТОР Е „ЗЛАТНАТА СРЕДА” МЕЖДУ ТРАДИЦИОННАТА БАЗОВА ДОИЛНА ЗАЛА И РОБОТА.

Постига се висока степен на автоматизация. Възможностите са неограничени – могат да се добавят още постове при необходимост. В Германия има доста монтирани такива апарати в семейни ферми. Един доилен пост отнема около 8-10 мин. за доене, говорим с включени всички процеси (влизане на животното, издояване, излизане и т.н.) На едно доилно място може да се издояват до 6 крави съвсем спокойно. В зависимост от големината на фермата става проектиране и изпълнение на конкретната доилна зала.

За семейни ферми с 60-70 дойни крави предлагаме Автотандем 2х4, с който за около час и половина могат да се доят животните сутрин и за час и половина вечер от един човек само. С 8 такива поста спокойно се обслужва такъв капацитет на стадото, като потокът е непрекъснат. Един от важните въпроси при планирането на такава зала е, че всичко е индивидуално, в зависимост от изискванията на фермера.

* * *

– „ИМЖ 2000” работи над 30 г. с фирма „Импулса”. Доставяме оригинални резервни части, монтираме, предлагаме млекоохладителна, торопочистваща техника, консумативи, сервиз. Осигуряваме пълен набор от услуги за млечното животновъдство – допълни Теодор Филипов, мениджър в дружеството. – Специализираните ни магазини в София и Русе са добре заредени със стока. Имаме разносна търговия, подвижни магазини, които на място доставят консумативи и части. Партнираме си и с други фирми, обслужващи млечния сектор. Доволни сме от АГРА 2020 и от засиления интерес. Такава новост, постът за доене КВАДРИЛАКТОР, в България не е предлагана досега и това ни дава самочувствието на иновативна фирма.

(повече в Агровестник – стр. 7-8)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!