Козеферма „Халалица“ е наречена на близката по женски непостоянна река

*Приятелството между две фермерки – Мария и Росица, създава уникални млечни продукти като кашкавал, отлежал във вино. Семействата им се грижат за стада от над 300 кози от Тогенбургската и Бялата млечна коза.

Преди 17 години Мария Иванова и съпругът й Георги Кадиев създават козеферма“Халалица“ в село Искра, община Първомай. Наричат стопанството на близката река с непостоянен и понякога буен характер – Халалица (от хала). През топлите месеци тече кротко, но след снеготопене и дъждове приижда със страшна сила. Два пъти е заливала двора им и е достигала до оборите.

Семейството първоначално е имало цех за производство на комбинирани фуражи. Така естествено възникнала идеята да отглеждат свое стадо. Решили, че козите ще са точните животни, които най-добре ще се отблагодарят за грижите. През 2002 г закупуват постройки в бившия стопански двор и за 3 г. ги реновират. Капацитетът им е за 600 животни,но оптимални условия са създадени за около половината. Така купуват три стада, които достигат 340, а към момента наброяват 312 глави. Първоначално са имали и Тогенбургски кози, но след кръстосване и други мероприятия, сега преобладава бяла млечна коза.

Животните са основно на паша, като имат близо 100 дка ливади – 60 дка лични и 30-40 дка наети.В населеното място животновъдството е основен поминък, тъй като 5 стопани отглеждат крави, а две-три семейства се занимават с овце.

Превратен момент е обединението им през 2015 г. със семейство Росица и Иван Никиджиеви. Приятелите им влизат в „кооператива“със 140 кози. Техните синове Емил и Ангел се грижат за животните в обора, където процесите са механизирани. Двамата издояват стадото за 1 час, тъй като са оборудвани с доилно съоръжение за по 12 кози. Оформена е и съвременна доилна зала. През лактацията дневно млечната продукция е около 500 литра.

През 2015 г. е изградена мандра по Наредба 26, в която работят по цял ден двете дами – Мария и Росица. Имат клиенти за част от суровото мляко, тъй като много хора са запознати със здравословните и дори лечебните му качества. Останалото го преработват в кисело мляко, сирене и кашкавал. Използват традиционни рецепти, но често създават млечни продукти с много фантазия и кулинарни познания. Такъв е кашкавалът, който зрее в червено вино – мерло или каберне.

Основният девиз в работата на двете дами е качеството на получените продукти да е едно и също. Тъй като са създали мрежа от постоянни клиенти, трябва да отговорят на доверието им. Да им предлагат артикули с едни и същи показатели, въпреки че до голяма степен са приготвени ръчно. Тези вкусни млечни изкушения двете семейства предлагат основно по фермерски пазари – в София, в Бургаско, в Пловдивско.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!