Кои са екологичните решения за оползотворяване на отпадъци от селското стопанство и за производство на енергия?

От 27 до 29 март 2018 г. в Зала 5 на ИЕЦ, София ще се проведе 14-то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и ВЕИ, Управление на отпадъци и рециклиране. Организатор е Виа Експо.

Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения с висока възвращаемост и ниски експлоатационни разходи, представени от компании от 15 държави. ЕЕ & ВЕИ и Save the Planet са място за делово договаряне, за събиране на информация за ползите от инвестиция, за стартиране или разширяване на съществуващ бизнес. Повечето от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други – контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 

Сред продуктовите акценти са:

• линии за производство на пелети, използвайки отпадни материали като жито, царевица, слънчогледови люспи, дървесни частици, слама

• барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци

• енергийноефективни системи за отопление: камини, котли на дърва и пелети, бойлери, сплит климатични системи

• LED осветление

• сградна автоматизация

• биогаз инсталации

• соларни системи за автономно електрозахранване и съхранeние на енергия 

• електрически превозни средства за градска логистика, комунални услуги, разносна търговия, селскостопанска дейност, за вътрешнозаводски транспорт 

• пластмасови и метални съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи

• мобилни и стационарни машини, които се използват при: компостиране, ферментацията, обработването на биомаса, механично и механично-биологично третиране на отпадъците

• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци

• сита и мрежи

• европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци и др.

 За първи път

Посетителите имат възможност да улеснят своя контакт с участниците, като се регистрират на viaexpo.com/bg/login и предварително си уредят среща с тях чрез Виртуалната изложба.

Актуални теми в конференциите:

Финансиране на проекти, Кръгова икономика, Съхранение на енергия

За повече информация  се свържете с Виа Експо – 032 512 900, office@viaexpo.com

www.viaexpo.com

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!