КОИ СА НАСТОЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ В КАРТОФОПРОИЗВОДСТВОТО?

*Тази бе темата на дискусията на кръглата маса, която се проведе на Празника на картофите в СПА-столицата на Балканите.След над 10-годишно прекъсване общ. Велинград със съдействието на Националната асоциация на картофопроизводителите събрa фермери, фирми-обслужващи агросектора и много гости.

*Обсъдени бяха проблеми, свързани свръщането на начисления ДДС, монопола на големите търговски вериги, ниските изкупни цени, фалшивите земеделци,еднодневните трудови договори,регламентирането на търговията с картофи и др.

(продължение от миналия брой)

Част от програмата на Празника на картофите във Велинград бе и кръгла маса, на която картофопроизводителите представиха своите проблеми. Председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) Тодор Джиков подчерта, че комуникацията с институциите вече е на по-добро ниво и е наложително да се направи всичко за промяна на нормативната уредба, в полза на земеделците. Присъстващите поставиха проблеми, свързани с връщането на начисления ДДС, монопола на големите търговски вериги, ниските изкупни цени и високите цени в търговската мрежа,фалшивите земеделци, еднодневните трудови договори, регламентирането на търговията с картофи и др. Срещата беше ползотворна, със заявка и през 2020 година да продължи обсъждането и решаването на проблемите в земеделието с участието на всички заинтересовани институции:

Тодор Джиков: Най-напред искам да благодаря на организаторите за топлото посрещане. Не сме се и съмнявали в това, когато УС на НАК взехме решение да възобновим празника на картофите във Велинград. Но КОИ СА НАСТОЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ В КАРТОФОПРОИЗВОДСТВОТО?

Изключително радостен съм, че успяхме да се преборим и в МЗХГ вече имаме наш, избран от бранша, заместник министър – Чавдар Маринов. Това е символ на пряката връзка между производител и администрация, която според мен досега отсъстваше. Именно затова се получаваха и разминавания между нормативните изисквания и реалната обстановка. Оттук нататък смятам, че заедно ще вървим напред…

Зам. министър Чавдар Маринов увери картофопроизводителите, че вратите на земеделското ведомство са винаги отворени и всеки е добре дошъл за въпроси:

– Мисля, че още от първите дни от мандата на министър Танева ясно показахме, че ще работим пряко със земеделските производители. Правили сме няколко срещи между търговските вериги, областните консултативни съвети, които бяха създадени… Тук е мястото да благодаря на г-н Джиков, който е мой съветник и с него направихме анализ на Обвързаната подкрепа. На база предложенията и проведените извънредни проверки, успяхме да намалим в значителна степен виртуалните площи, фалшивите земеделци и т.н.

Не е тайна за никого, че има едни 25 000-28 000 дка, които ежегодно се нагласят към една или друга култура, говоря за Обвързаното подпомагане. Г-н Джиков още миналата година предвиди, че доматът от семка през настоящата ще бъде хит. Точно така се получи… Но се надявам, че със завишения брой проверки все по-малко ще стават хората, които си позволяват нередности…

ВСИЧКИ РАБОТИМ ЗА РЕАЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО! Защото вие се възползвате от една обща сума субсидии, и когато има такива, които се опитват да източват нецелесъобразно, това ви се отразява пряко. Администрацията взема крути мерки да спрем нереалните земеделски производители! Още повече, че точно в момента в цяла Европа се води дебатът за истински, реален, същински фермер.

Всички работим на един общ пазар – европейския, който не е чак толкова голям. А нашите колеги, от старите страни-членки получават доста по-високо субсидиране и така се получава една нелоялна конкуренция. Лично аз съм виждал фактури за продажба на картофи, домати по 6 евроцента, което е недопустимо. Затова сме предвидили създаването на база-данни за въвеждане в един регистър на търговците на плодове и зеленчуци. Проведохме обща среща с БАБХ, Агенция Митници, НАП… Целта е да урегулираме търговията с плодове и зеленчуци – да е ясно от къде е стоката, кой я е произвел, от къде е внесена, платени ли са мита, данъци, има ли склад… Обменяме предложения и с колеги от други дирекции на МЗХГ и ще излезем с общо становище за промяна на Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС.

Апелирам да бъдете активни относно дебата, който предстои за новата Обща селскостопанска политика. Тук визирам настояването от всички вас за следващия програмен период да промотираме създаването на организации на производители. Всяка една страна-членка има право да отдели 3% от Директните плащания, които да бъдат насочени към Организации на производители във всички сектори, които да изпълняват т. нар. оперативни програми. Това е допълнителна помощ, допълнителен финансов инструмент за капиталови, инвестиционни разходи, независимо дали членът на организацията ще кандидатства чрез нея или самостоятелно по мерките на ПРСР.

Към момента във всички 11 сектора В БЪЛГАРИЯ ИМА СЪЗДАДЕНИ 88 ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ! Тъй като аз произлизам от организация на производителите и изконно вярвам, че това е единственият възможен начин за скъсяване на веригите за доставки, понижаване на разходите, увеличаване на приходите, съм наредил извънредни проверки на всички, независимо дали са бивши мои членове…

С влизането ни в новия Програмен период, до декември трябва да е ясно с колко групи и организации на производители разполагаме, за да положим една здрава основа, разбира се, с адекватно подпомагане.

В момента се отпускат средства само за сектор Плодове и зеленчуци, и то под формата на процент от оборота. Сдружавате се минимум 6 производители, минималният оборот е нисък – 50 000 лв в момента, и да речем формирате общ оборот от 1 млн лв, ще получите 147 000 лв субсидия за инвестиции. Колкото повече расте оборотът, от толкова повече средства ще се възползвате. Това е справедлив модел… А да не говорим, че в някои страни-членки, например Италия, ако не си член на организация, нямаш право да получаваш СЕПП.

Що се отнася до ПРОБЛЕМИТЕ – те са много, не само при производството на картофи, а при всички селскостопански продукти. Освен финансиране, държавата може да предприеме и други мерки за защита на земеделските производители. Затова в момента разработваме Цялостна експортна стратегия за сектор Плодове и зеленчуци, която ще ви бъде представена за обсъждане. Навсякъде във веригите призоваваме да се купува българското, защото напоследък получаваме сигнали за обратната практика!

Във връзка с така желаното от вас обратно начисляване на ДДС за плодове, зеленчуци и картофи – оформихме пакет от документи, който изпратихме към Министерство на финансите. За съжаление, към момента нямаме адекватен отговор кога ще се случи това.

Що се отнася до еднодневните трудови договори – направихме среща с министъра на труда и социалната политика, на която представихме вашите искания и предложения (намаляване на тежестта и начина на формирана на договорите). Надявам се да имаме положителен резултат.

МЗХГ, ДФЗ и БАБХ сме в много тясна комуникация, работим перфектно, за да скъсим административните срокове… Призовавам ви да бъдете активни, да отстоявате исканията си, да правите разумни предложения…

Тодор Джиков: Благодарение на борбата на УС на НАК, тази година картофите са с най-високо ниво на обвързано подпомагане на хектар! Работим съвместно с МЗХГ за ограничаване на възможността мнимите земеделски производители да чертаят картофи, лук или чесън, защото това ни е единственият начин за субсидиране. De minimis също, но той се дава, когато има изключително ниски цени на продукцията или натиск от външна страна…

Използвам възможността да ви заявя, че съвместно с БАБХ ще разработим една програма за икономически важните вредители, в която да включим превенцията с нематодата. Това е особено актуално за Велинградския и Смолянския региони. Действаме и в насока да накараме картофопроизводителите да спазват европейските регламенти и Закона за защита на растенията – да се регистрират и пререгистрират в съответната Областна дирекция по безопасност на храните, да се плащат такси за проби на почва и клубени…

С помощта на областните структури на БАБХ ще задължим всички, които чертаят картофи, да са си подали документи по Закона за защита на растенията.

Говорихме и за това да се създаде една практика за обмен на информация – след приключване на очертаванията тези площи с картофи по най-бързия начин да пристигат в областните структури на БАБХ, фермерите да бъдат проверявани от къде са закупили посевния материал, спазват ли нормативните изисквания…

Не без значение е изграждането и възстановяването на съществуващите напоителни системи, защото не е възможно да се произвежда количество и качество без напояване. И не на последно място – структурите на БАБХ да извършват постоянен мониторинг не само в животновъдството, но и в растениевъдството, защото в отрасъла има опасни икономически вредители. И те трябва да се контролират постоянно, за да се избегне разширяването на карантинните болести.

И накрая да обобщя: 3-те неща, които можем да запазим до новата ОСП и са позволени от Брюксел са: обвързаната подкрепа, De minimis, увеличение на обхвата за икономически важните вредители – завърши г-н Джиков.

Пламена ПЕТКОВА

(повече в Агровестник – стр. 11-12)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!