КОИ СА ШЕСТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС?

(Част II)

България има силни позиции в производството на слънчоглед сред страните в ЕС и пред всеки роден производител стои предизвикателството как да увеличи количеството и качеството на добива като същевременно запази плодородието на почвата. Отговорът е един – употребата на уникалния по състав биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, който действа едновременно в три направления: почва, корени и растение.
Първата част на статията ще откриете на следния линк: https://agrovestnik.com/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8/
Продължение на Част I:

1.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при високоолеинови хибриди слънчоглед
На база на дългогодишни опити, проведени в български институти и опита на земеделските производители, доверили се на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, наблюдаваме следните резултати при слънчоглед:
• Нивото на масленост при стандартна технология е 42-45%.
• При прилагане на стандартна технология с употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС маслеността се повишава до 46-48%.
*Стойността на получените резултати зависи и от заложения потенциал на хибрида.
Все по-често сме свидетели на тенденцията търговците на слънчоглед да осигуряват допълнителна премия за високо съдържание на масленост, а продукцията с по-висока масленост се изкупува на по-висока цена. Този факт първо наблюдавахме при фирмите износители, а сега и българските маслобойни следват техния пример.
На пазара има специални хибриди – високоолеинови хибриди слънчоглед, за които се изисква да имат минимално съдържание на олеинова киселина 80%. Практиката показва, че високоолеиновите хибриди, третирани по стандартна технология в комбинация с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС имат съдържание на олеинова киселина 88-90% и се изкупуват на по-висока цена.
При добива на слънчоглед след употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС отчитаме увеличение в зависимост от това дали растенията са третирани еднократно или двукратно. Приложение: първо третиране във фаза 2-4 двойка листа; второ третиране в началото на фаза бутонизация преди затваряне на лехата (обикновено в комбинация с продукти за контрол на балур). Препоръчителната доза е 200 мл/дка.

2. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при възстановяване след градушка
Следващият пример от практиката показва как АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС безспорно доказа действието си при слънчоглед, пострадал от градушки. Земеделското стопанство се намира в района на гр. Димитровград, където опустошителна градушка почти унищожава насажденията от слънчоглед. Намерението на фермера е да разорава въпросното поле, но в следствие на консултация с търговския представител на фирма Меди Плюс Р променя решението си и се доверява на продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС.

Вегетационният връх на растенията е жив и полето е третирано в доза 200 мл/дка, в резултат на което растенията започват да се възстановяват. След седмица, за съжаление, полето е ударено от втора градушка, поради което земеделският производител прилага биостимуланта още веднъж в доза 200 мл/дка. Растенията се възстановяват напълно и дават добър добив.

3. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при локални повреди от мана
Маната по слънчогледа е рисков фактор за реколтата, защото състоянието се овладява трудно и нанася значителни щети върху засетите площи. Земеделски производител от региона на Нова Загора заложи на експрес толерантен сорт, който е чувствителен към мана. Маната се наблюдава на по-долните етажи на растенията. Чрез бързата намеса и третиране единствено с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка след 3та двойка същински листа спорите на маната са калцирани.
След 10 дни се наблюдава видим ефект при слънчогледа: растенията са преодолели маната, има нормален растеж и развитие, листата са чисти с добър зелен цвят и се формира бутон. Фермерът беше изключително впечатлен от ефекта на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в тази стресова ситуация. Той е потребител на биостимуланта през последните години с цел повишаване количеството и качеството на добивите си, но за пръв път приложи продукта в такава екстремна ситуация и се убеди още веднъж в уникалния състав и действие на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС.

Видео с Първия онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС:
https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s
За повече информация: https://www.mediplusr.com/webinar/
Важно!

  • Резултатите от употребата на Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка са сходни с резултатите, които се показват и при приложение на класически Амалгерол в доза 300 мл/дка.
© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!