КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОЧВИ ОТ „КОНТИНВЕСТ“ ООД – ЗА СИЛНИ И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ И ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ!

<> „Континвест“ ООД предлага разнообразно портфолио от иновативни продукти, които гарантират цялостна и ефективна грижа за растенията.

На 22 ноември в х-л „Палас“, Казанлък се проведе семинар със земеделски производители от региона на Долината на розите. Срещата беше организирана от екипа на „Континвест“ ООД в партньорство с ЕТ „Андонови – Консулт – Казанлък – Антон Андонов“. Специалистите от „Континвест“ ООД представиха гама от продукти за цялостно и ефективно хранене на земеделските култури, специално подбрани, така че да помагат на фермерите да се справят с предизвикателствата, характерни точно за този район на България, а именно – кисели почви, алкална вода и др.
Г-н Любомир Велков, мениджър „Маркетинг и продажби“ в „Континвест“ ООД откри срещата:
– Стараем се ежегодно да ви предлагаме продукти, които адекватно да решават вашите проблеми при храненето на културите. Участваме в много семинари, обучения и изложения в цяла Европа и се стремим да въвеждаме всички иновации, които излизат на световния пазар и са приложими за нуждите на българското земеделие. Това е генералната стратегия на нашата компания – да предлагаме иновативни решения за гарантиран растеж, и смятаме да се придържаме към нея и в бъдеще.
Презентацията продължи г-н Ангел Авджиев, мениджър „Технически проекти и развитие“, който в детайли запозна гостите с различни продукти и препоръки за ефективно хранене.
В началото на събралите се фермери бяха представени торовете от серията TopGrow и по специално гранулирания фосфорен тор MultiPhos. Един от основните проблеми, с които земеделците в района се сблъскват, е невъзможността фосфорът от торовете, които те прилагат, да бъде ефективно усвоен от растенията. Причината за това е в специфичната киселинност на почвата в региона, която блокира фосфора и възпрепятства неговото усвояване. Именно този проблем успява да реши MultiPhos – иновативен фосфорен тор, специално разработен, за да действа при кисели почви. MultiPhos е продукт с тройно действие, който съдържа монокалциев фосфат, дикалциев фосфат и трикалциев фосфат – оптимален микс от различни фосфати с високо съдържание на разтворим фосфор. В състава на тора влиза и калций, който редуцира киселинността на почвата, а също така и важни микроелементи, като сяра, цинк, мед, бор и манган. Едно от най-важните предимства на този тор е, че има продължително действие във времето и осигурява нужния фосфор на растението по време на целия период на неговата вегетация.
Употребата на MultiPhos повишaва плътността и здравината на кореновата система, подпомага ранното поникване на културите, подобрява усвояването на хранителните вещества и водата, като в същото време защитава почвата от водна ерозия. Съдържащият се в него магнезий участва пряко в активирането на фотосинтезата и намалява засолеността на почвата чрез неутрализиране на флуоридните соли в нея, а калцият подпомага дейността на полезните бактерии. MultiPhos е сертифициран и за биологичното земеделие. Така г-н Авджиев очерта MultiPhos като едно наистина добро и ефективно решение за доставяне на фосфор до растенията, които се отглеждат върху кисели почви.
Презентацията продължи с представянето на ЛИСТНИ ТОРОВЕ. На фермерите беше обяснено, че листното подхранване на културите е не по-маловажно от почвеното, тъй като приложението на комплексни листни торове подобрява качеството на зърното и плодовете и увеличава продуктивността с около 10-20%. В сегмента на листните торове „Континвест“ ООД представи своите универсални течни торове от серията SpeedGrow – SpeedGrow Macro Универсал и SpeedGrow Micro Универсал, разработени специално от проф. д-р Стефан Горбанов – един от най-добрите и ценени специалисти по хранене на растенията в България.
Споменатите предимства на SpeedGrow Macro Универсал включват подобряване на азотното хранене, ускоряване на процеса на фотосинтеза и интензивно нарастване на листната маса. SpeedGrow Macro Универсал се прилага еднократно, двукратно или трикратно по време на вегетацията при всички култури. Торът съдържа 13.8% азот, като това е възможно най-високата концентрация на азот в продукт в течно състояние. Фосфорът в SpeedGrow Macro Универсал е около 4.5%, а калият – около 3%. Торът съдържа още магнезий, както и комплекс от микроелементи.
За разлика от SpeedGrow Macro Универсал, който съдържа добре балансиран комплекс от макро хранителни елементи, допълнен с по-малко количество микроелементи, SpeedGrow Micro Универсал включва висока доза микроелементи в хелатна форма, която е лесна за усвояване от растенията. Този тор се прилага в периоди на повишена нужда от микроелементи. SpeedGrow Micro Универсал е подходящ за всички видове земеделски култури.
В заключение, течните торове SpeedGrow Macro и Micro Универсал стимулират формирането на повече репродуктивни органи, натрупването на захари и белтъчини и повишават добива и качеството на крайната продукцията.
* * *
Следващата тема в презентацията на специалистите от „Континвест“ ООД бяха БИОСТИМУЛАНТИТЕ като свързващо звено между торовете и препаратите за растителна защита. Биостимулантите едновременно повишават ефективността на ПРЗ и на торовете, което води до по-ниски разходи и подобряване на качеството и количеството на крайната продукция. Сред най-важните ползи от употребата на биостимуланти бяха споменати завишеното усвояване на хранителните вещества, подобряването на състоянието на почвата чрез внасянето на важни микроорганизми, увеличаването на устойчивостта на растенията на абиотичен стрес (студ, слана, суша, екстремни температури, засоляване на почвата и др.), по-здрави и по-жизнени култури и повишеното качество и количество на крайната продукция.
Първият представен продукт от категорията на биостимулантите беше Go-Amino Max – биостимулант, богат на органични вещества с концентрирани свободни аминокиселини, стимулиращи формирането на протеини и растежа на клетките във всеки етап от развитието на растението. На фермерите беше обяснено, че употребата на този биостимулант води до общо подобрение в растежните механизми на културите и увеличение в качеството и количеството на крайния добив. Освен това употребата на Go-Amino Max подобрява ефикасността на прилаганите пестициди и течни торове. По отношение на начина на внасяне беше уточнено, че Go-Amino Max се внася както листно, така и през инсталациите за капково напояване.
Следващият продукт от гамата на биостимулантите е Go-Pro 50SL, който е специално създаден с цел редуциране на абиотичния стрес. Този биостимулант регулира скоростта на асимилация на хранителните макро- и микроелементи, стимулира имунитета на културите и гарантира тяхното отлично прихващане. Go-Pro 50SL се усвоява бързо при листно приложение. Това е висококонцентриран продукт с ниски дози на приложение – около 4 мл/дка в 20 литра вода при полски култури, при което разходът възлиза на около 20 стотинки на декар.
Go-Pro 50SL е изключително ефективен при засушаване. Препоръчано е продуктът да се използва по време на второто пръскане с фунгицид, защото тогава настъпва голямото засушаване. Ефектът от употребата на Go-Pro 50SL се засилва, когато се съчетае с тор със съдържание на микроелементи – цинк, манган и бор.
* * *
Продуктовата категория на адювантите също беше засегната по време на презентацията. На фермерите беше обяснено какво налага употребата на адюванти и каква е тяхна роля:
– Адювантите подпомагат действието и подобряват ефекта от употребата на пестициди, течни торове и биостимуланти. Употребата им подобрява ефекта от използваните хербициди, тъй като те помагат за оптималното разпределение на хербицидния разтвор – струята е фина, прилепването към почвата е равномерно, проникването е в дълбочина 1-3 см, а там е разположена кореновата система на повечето плевели.
Конкретният продукт в категорията на адювантите, който „Континвест“ ООД представи, беше Go Silicon Max – супер омокрител, приложим с всички пестициди. Go Silicon Max е особено ефективен с ПРЗ, регулатори на растежа, течни торове и биостимуланти. Go Silicon Max има тройно действие – гарантира равномерно разпръскване на разтвора върху листа, подобрява прилепването (и съответно проникването) и предпазва от измиване. Прилага се в дози от 20 мл в 100 л вода – количеството е минимално, но ефектът е значителен!
Употребата на Go Silicon Max намалява броя на третиранията, което води до по-ниски разходи и респективно по-ниски нива на замърсяване на околната среда.
Последната продуктова категория, която „Континвест“ ООД представи, беше серията им от специални продукти. Започваме с Go-pH – коректор на рН на водата на разтвора за пръскане. Водата влияе върху ефективността на разтворите, а за да се постигне оптимална ефективност, разтворът трябва да бъде с леко кисела реакция (pH 4.0-6.5). Go-pH помага на фермерите да постигнат оптималното pH при всеки разтвор. Коректорът не се разпенва и е изключително лесен за употреба – цветен индикатор показва кога е достигната оптималната стойност. При рН в границите 7.5-8.0 за 100 л вода са необходими 75 мл от продукта, при рН в границите 8.0-8.5 дозата е около 100 мл на 100 литра вода, а при по-високи стойности – около 150 мл.
Другият не по-малко важен, но често подценяван и пренебрегван специален продукт на „Континвест“ е Extra Clean – препарат за почистване на резервоара на пръскачката. Extra Clean е лесен и безопасен за употреба и не предизвиква корозия по металните части на пръскачката. С него могат да бъдат почиствани филтри, маркучи и дюзи. Extra Clean не съдържа амоняк, няма изпарения от отровни газове и почиства ефективно почти всички ПРЗ. Прилага се в количество 250 мл на 100 литра вода при общо почистване и 500 мл при почистване на устойчиви хербициди.
В края на презентацията Захарина Хусева, агроном – търговски представител за Централна Южна България представи на фермерите специалната промоционална оферта на „Континвест“ ООД. Офертата включва продукти, които бяха презентирани по време на срещата. При закупуване на комбинация от три продукта – течен листен тор SpeedGrow Macro Универсал, органичен тор (биостимулант) Go Amino Max и адювант Go Silicon Max, фермерите получават средна отстъпка от 33% на дка (1,60 лв/дка вместо 2,38 лв/дка). За да могат да се възползват от атрактивната промоция, клиентите трябва да закупят количества за минимална площ от 100 дка. Промоцията е валидна до края на януари 2019 г.
Повече информация за продуктите и предложенията на „Континвест“ ООД ще намерите на сайта agro.continvest.bg.

На снимката: Любомир Велков, Захарина Хусева и Ангел Авджиев.

(повече в Агровестник – стр. 21-22)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!