Кооперацията в Масларево се развива и инвестира, въпреки трудния достъп до европейски средства!

* уверява г-н Йордан Йорданов, председател вече 18 г. на ЗКПУ „Съгласие-93“, която стопанисва 6500 дка.
* Единственият одобрен проект на колектива е по мярка 121 на ПРСР – за закупуване на трактор и инвентар. Останалата част от машинния парк е обновена със собствени средства, кредити и лизинги…

ЗКПУ „Съгласие-93“ – село Масларево, успява не само да оцелява, но и да се развива въпреки климатичните и пазарни предизвикателства. Вече 18 г. неин председател е Йордан Йорданов, чийто професионален път е свързан със земеделието в полскотръмбешкото село. Дълги години е бил механизатор в бившето ТКЗС и познава всяка нива в населеното място.
– Земята е хубава, основно 3-5 категория. Колективът обработва 6500 дка в землището на Масларево. Пшеницата е 2500 дка, като залагаме на българска и френска селекция – посочи г-н Йорданов. – Слънчогледът е 600 дка, сортовият състав е на „Пионер“, а прилаганата технология е „Експрес“. След дъждовете е в добро състояние. Царевицата е 2000 дка, като добивите м.г. бяха отлични – 900 кг/ дка. И тази година се надяваме на високи добиви.
ЗКПУ „Съгласие-93“ разполага с плоски складове за около 4000 т зърно. Те са ремонтирани преди пет години, като е подновена и покривната им конструкция.
Машинният парк е осигурен основно със собствени средства. Машините са закупувани главно с кредити и на лизинг. Единственият одобрен проект на кооперацията е реализиран преди 2 години – по 121 мярка на ПРСР на стойност около 750 000 лв. Закупен е трактор с прикачен инвентар. Следващите проекти не са одобрени, тъй като събират малко точки, поради факта, че кооперацията не развива животновъдство. Единственият комбайн „Клас Тукано“ е закупен през 2011 г., но е напълно достатъчен за стопанството. Четирите трактора са с марката „Джон Диър“.
Кооперацията е един от основните работодатели в Масларево, като в нея са заети 14 човека. Четирима са механизаторите, които са сред опитните в околността.
Въпреки това, основният проблем според председателя Йордан Йорданов, са ниските изкупни цени на продукцията:
– Намерили сме начин да се развиваме, въпреки трудният достъп до европейско финансиране. Използваме собствени средства, банкови кредити и лизинг и успяваме да се справяме, да модернизираме машинния парк. Основният ми принцип като мениджър е събран само в една дума – „Работа, работа и пак работа!“.
Кооперацията е сред икономическите субекти в Масларево, които подпомагат живота в селото, подкрепят финансово църквата, читалището, кметството. Помогнали сме на всеки, който е потърсил подкрепа от нас. През зимата сме се ангажирали с пътното поддържане на улици и шосета.
Смятам, че в земеделието има място за всеки под слънцето – и за дребните и за едрите стопани, обобщи в края на нашия разговор г-н Йордан Йорданов.
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5- 35)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!