КООПЕРИРАНЕТО НА ДРЕБНИТЕ И СРЕДНИ СТОПАНИ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЖИВОТНОВЪДСТВО!

*убеден е Димитър Иванов, който заедно със семейството си се грижи за близо 700 овце от автохтонната порода Реплянска овца в едноименното село.

*Ферма „Реплянка“ създава вкусни млечни продукти, които предлага на клиенти от региона и столицата.

Ферма“Реплянка“ е създадена преди 10-12 години в село Репляна, община Чупрене, Видинска област. То се намира в планински район с надморска височина 600 м. Землището му включва части от резерват „Чупрене“и защитена местност „Чупренски буки“.Това е необлагодетелстван район, включен в Натура 2000. Има две версии за името на селото, като първата е, че произлиза от ряпа. Втората е, че е сръбската дума“лепа“ (хубава) Яна. Тук е селектирана породата „Реплянска овца“, отглеждана главно в Белоградчишко и Монтанско. Тя е вписана в Списъка на Националния генетичен фонд и е от национално значение поради намаляващия й брой (Червения списък на ФАО на застрашените домашни породи).

Точно с такива животни е създадена ферма“Реплянка“, които в момента са 600-700. Собственикът Димитър Иванов,инженер и бивш военнослужещ, ги е купувал основно от местните хора. Той признава,че е създал стопанството като личнаавантюра. Но от 5 години е привлякъл къмбизнеса и дъщеря си Десислава Димитрова- магистър по „Приложна геофизика“,завършила Минно-геоложкия институт.През последните години тя е основниятмайстор, който приготвя невероятносирене в семейната мандра.

Реплянската овца е балансирана порода, подходяща както за млечно, така и за месно направление. Млякото и месото й са изключително вкусни и всеки, който веднъж е купил агне, се превръща в постоянен клиент, призна собственикът.Животните са по-дребни, подходящи затози планински район. Въпреки, че еднаовца дава по 50 литра на сезон, а дневнопод 1 кг, млякото е невероятно ароматно.Неслучайно в него се усеща дъха на над100 вида лечебни растения.

Животните са основно на пасищно отглеждане около 8-9 месеца. Дневно изминават близо 8-9 километра. През тази зима почти непрекъснато бяха навън, тъй като само една седмица беше снежна, посочи той.

На разположение на стадото са 800-900 дка планински ливади. Отделно се отглеждат 100 дка с люцерна. Фермата се намира в бившия стопански двор в Репляна. Повечето от процесите са механизирани, а доенето е с агрегати. Извършва се от петима работника.

Стопанството разполага с демонстрационен център и мандра, изградена по Наредба 26 за директни продажби от фермата. Създадена е през 2015 г. с финансовата помощ на Швейцарска програма.

През активния сезон, който започва някъде от Великден, основният майстор на сиренето е Десислава Димитрова. Тя преработва дневно сама по 300 литра мляко. Приготвя сиренето по традиционна рецепта, но една от тайните за уникалния му вкус е в саламурата. То отлежава в нея 45 дни – период, през който узрява. Обикновено от 4-5 литра мляко се прави 1 кг сирене, посочи младата дама. То е толкова вкусно, че всички количества се разпродават около месец-два след края на сезона. Идват клиенти основно от региона и от столицата, като купуват директно от демонстрационния център.

Основният проблем за целия сектор е липсата на работна ръка. Обаче бъдещето му е в сдружаването, посочи Димитър Иванов. Той е достигнал до този извод по време на посещението си в Швейцария, където е разгледал 15 ферми.

– Според мен единственият начин за успешно животновъдство е коопериране между дребните и средните стопани – посочи в края Димитър Иванов.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 7-29)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!