Младият фермер Рейхан Ружди има идеи за развитие на ферма „Каменяк“

*Семейството отглежда 1100 овце от породата“Лакон“, от които 880 са майки. Козите са 120- порода кафява алпийка. Грижат се и за 60 сиви искърски говеда, които са месодайно направление.

Рейхан Ружди е на 27 г. (вляво на снимката), но от няколко години управлява семейната ферма „Каменяк“.Тя се намира в едноименното село, което е на 60 км от Бургас. Обектът е създаден през 2002 г. от неговия баща Ружди, но от 8 години младият стопанин ръководи бизнеса. Семейството отглежда 1100 овце от породата „Лакон“, от които 880 са майки. Козите са 120 – порода кафява алпийка. Грижат се и за 60 сиви искърски говеда, които са месодайно направление.Животните са основно на пасищно отглеждане, като разполагат с над 400 дка ливади, от които 320 са собствени.

По европроект по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са изградили нова мандра. От февруари тази година са стратирали производство на широка гама млечни продукти. Сред тях са овче и краве кисело мляко, сирене, кашкавал и др.

Рейхан Ружди лично предлагаше стоката си на Националния събор на овцевъдите при Петропавловския манастир, който се проведе през изминалия месец. Той сподели, че реализират продукцията си по родното Черноморие, основно в Бургас и Варна.

Семейството имат опит в работата по европейски проекти по Програмата за развитие на селските райони. Неотдавна са им одобрили проектопредложение за изграждане на още една ферма. „Тя ще е предназначена за 600 животни, като идеята е да преместим стадото в новия обект“, обясни Рейхан Ружди. Той е завършил курсове за зооинженерство и смята, че животновъдството трябва да бъде провеждано със съвременни технологии.

Фамилията непрекъснато подобрява селекционната дейност на стадата, оптимизира храненето, като влага във фуражите витамини и минерали.

Разбира се, младият собственик вижда и перспективи в подобряване на качеството и вкуса на произвежданите млечни продукти.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр.7-25)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!